جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/06/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6488

 رئيس سازمان سنجش:
  کنکور 1400 براساس نظام جديد متوسطه برگزار مي‌شود 

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به ميزان شرکت‌کنندگان در کنکور و پوشش محتواي دروس نظام جديد متوسطه، کنکور 1400 بر اساس نظام جديد متوسطه برگزار شده و سوالي از نظام قديم طرح نمي‌شود.دکتر ابراهيم خدايي در گفتگو با مهر درباره تقاضاي تمديد نظام قديم آموزش متوسطه در طرح سوالات کنکور سراسري سال 1400 گفت: بررسي ما نشان مي‌دهد که افرادي متقاضي تمديد نظام قديم در کنکور هستند که تاکنون حداقل سه بار در کنکور با سوالات نظام قديم امتحان داده اند.برخي از اين افراد بيش از 4 يا 5 بار بيشتر در کنکور شرکت کرده اند.

سال 99 آخرين سال طراحي دو نوع سوال براي کنکور بود

وي تاکيد کرد: سال 97 آخرين سال کنکور براي نظام قديم آموزش متوسطه بود اما شوراي سنجش و پذيرش دانشجو آن را براي سال 98 تمديد کرد. سال 98 نيز شورا استثناً طراحي دو نوع سوال را براي دو نظام آموزش متوسطه براي کنکور سال 99 تمديد کرد و اعلام شد که آخرين سال طراحي دو نوع سوال براي کنکور خواهد بود.رئيس سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسري از دو نظام آموزش متوسطه و تأثير اين موضوع در طراحي دو نوع سوال گفت: امسال از حدود يک ميليون و 166 هزار نفر داوطلب کنکور سراسري در مجموع گروه‌هاي آزمايشي 196 هزار نفر از نظام قديم و 969 هزار نفر از نظام جديد در آزمون شرکت کردند و درصدهاي اعلام شده در رسانه‌ها از قبيل 600 هزار نفر نظام قديم صحيح نيست. در مجموع امسال 83.2 درصد داوطلبان نظام جديد و 16.8 درصد نظام قديم بوده اند.

13 درصد داوطلبان بيش از 4 سال پشت کنکور هستند

وي افزود: در واقع توزيع داوطلبي به اين صورت است که 56 درصد داوطلب سال جاري، 23 درصد داوطلب سال قبل، 8 درصد داوطلب سال ماقبل و 13 درصد داوطلب چهار سال و بيشتر پشت کنکوري هستند.

خدايي يادآور شد: براساس توزيع‌هاي آماري داوطلبان طي سالهاي گذشته پيش بيني مي‌شود در سال 1400 حدود 8 از 16 درصد فعلي کم مي‌شود و 92 درصد داوطلبان از نظام جديد آموزش متوسطه باشند. امسال توزيع نظام آموزش متوسطه نيز به
اين ترتيب بود که در گروه رياضي 90 درصد، در گروه علوم انساني 88 درصد، در گروه هنر 90 درصد، در گروه زبان 88 درصد و در گروه تجربي 77 درصد داوطلب نظام جديد بودند.

سال آينده زير 8 درصد کل داوطلبان از نظام قديم آموزش متوسطه هستند

وي خاطرنشان کرد: بيشترين داوطلب نظام قديم آموزش متوسطه 117 هزار نفر در گروه تجربي بودند و در بقيه گروه‌هاي آزمايشي تعداد اندکي نظام قديم بودند. در نهايت ممکن است سال آينده زير 8 درصد کل داوطلبان از نظام قديم باشند که اکثريت اين افراد در گروه تجربي خواهند بود لذا براساس توزيع هاي آماري پيش بيني مي‌شود در سال آينده حدود 80 هزار نفر نظام قديم داشته باشيم که حدود 60 هزار نفر از اين تعداد در تجربي خواهند
بود.

محتواي دروس نظام جديد آموزش متوسطه بايد به صورت کامل پوشش داده شود

رئيس سازمان سنجش درباره تأثير طراحي دو نوع سوال براساس تفاوت نظام آموزش متوسطه يادآور شد: زماني که دو نوع سوال طراحي مي‌شود براي اينکه سطح دشواري و سختي و همترازي هر دو نظام آموزشي رعايت شود بخش عمده ايي از سوالات از مباحث مشترک دو نظام انجام مي‌گيرد و اين در حالي است که نظام آموزش متوسطه حدود 6 سال است که عوض شده است و طراحي بخشي از آن نمي‌تواند
نظام جديد آموزش متوسطه را به صورت کامل پوشش دهد و از نظر تأثير محتواي دروس اين موضوع با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و نقشه جامع علمي کشور همخواني ندارد.

وي اضافه کرد: افرادي هستند که به دليل رشته‌هاي پرطرفدار گروه تجربي سه يا چهار بار در کنکور شرکت کرده اند و نمي‌توان کل نظام آموزشي متوسطه را معطل اين بحث کرد. به هر حال از ميان يک ميليون داوطلب کنکوري حدود 10 هزار معترض براي طراحي سوال از نظام قديم آموزش متوسطه طبيعي است.

خدايي اظهار داشت: اين موضوع در کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي توضيح داده شد و بعيد است که شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تصميم ديگري براي کنکور 1400 اتخاذ کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي