جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/11/18 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (پنجشنبه) نسخه شماره 2975

  نتايج آزمون دستياري فوق تخصصي پزشکي جمعه اعلام مي شود 

گروه آزمون وسنجش : بيست و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي باليني پزشکي  امروز   در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار آفرينش ، بيست و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي پزشکي باليني در رشته هاي مصوب در دو مرحله کتبي و شفاهي 9 صبح روز پنجشنبه 18 بهمن ماه جاري به صورت متمرکز در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار مي شود. آزمون شفاهي پذيرش دستيار فوق تخصصي پزشکي به صورت آسکي و در روزهاي شنبه و يکشنبه 20 و21 بهمن برگزار خواهد شد.
 پذيرش و تعيين محل آموزش متقاضيان تحصيل در رشته هاي فوق تخصصي پزشکي باليني بر اساس نمره کل (دو سوم آزمون کتبي و يک سوم آزمون آسکي) کسب شده از سوي داوطلبان از بالاترين نمره کل صورت مي گيرد. دوره فوق تخصصي پزشکي باليني، بالاترين مقطع تحصيلات دانشگاهي پزشکي در کشور با طول دوره  تا 36-24ماه کامل است. به گزارش خبرنگار آفرينش ،ظرفيت پذيرش در اين آزمون در 22 رشته فوق تخصصي پزشکي باليني 264 نفر اعلام شده است که اين افراد در دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، اصفهان، شيراز، شهيد بهشتي، بقيه الله، ايران، مشهد، تبريز، اهواز، گيلان، کرمانشاه، کرمان و بابل پذيرفته مي شوند. هر داوطلب مي تواند حداکثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري (براي اعضاي هيات علمي رسمي ( قطعي يا آزمايشي )  سال تمام و ساير داوطلبان  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد) بدون محدوديت دفعات در آزمون پذيرش دستيار شرکت کنند. هر داوطلب مي تواند با توجه به رشته تخصصي پيش نياز و ظرفيت هاي تعيين شده ، يکي از رشته هاي فوق تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شرکت کند. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نخواهد بود. محل آموزش نيز بر اساس اولويت نمره کل کسب شده ، توسط داوطلب انتخاب مي شود.
ثبت نام پذيرفته شدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش است. اخذ تعهد از پذيرفته شدگان آزاد دوره هاي فوق تخصصي به صورت خاص است و محل انجام تعهد خدمت اين دسته از پذيرفته شدگان بر اساس نياز دانشگاههاي علوم پزشکي کشور توسط معاونت آموزشي وزارتخانه تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد. پس ازاعلام قبولي، بر مبناي اولويت نمره آزمون کل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته شدگان انتخاب مي شودلازم به ذکر است داوطلبان مي توانند                                                                                                         با مراجعه   به  پايگاه الکترونيکي وزارت بهداشت  ir.gov.mohme.bme.www,ir.gov.mohme.sanjesh.wwwدرروز جمعه 19 بهمن ماه سال جاري ازنتايج آزمون اطلاع يابند وهمچنين اعتراضات خودرا  به نحوه آزمون و سوالا ت در عصر امروز بر روي سايت مذکور منعکس نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش