جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/12/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3003

  وزير کار خبر داد;
 حداقل دستمزد کارگران براي سال 87 تعيين شد 

 وزير کار در تشريح مصوبه شوراي عالي کار براي افزايش حقوق کارگران در سال 87 با تاييد خبر فارس مبني بر افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد در سال آينده گفت: حداقل دستمزد کارگران 219 هزار و 600 تومان تعيين شد.
محمد جهرمي با تاييد افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد کارگران در سال آينده افزود: اين رقم از 183 هزار تومان سال جاري به 219 هزار و 600 تومان براي سال 87 افزايش يافت و براي ساير سطوح درآمدي 5 درصد افزايش حقوق به علاوه رقم ثابت 845 تومان دستمزد روزانه اضافه خواهد شد. وزير کار و امور اجتماعي افزود: افزايش حقوق در ساير سطوح دستمزدي از 20 درصد تا 6 درصد افزايش خواهد يافت که اين افزايش به صورت پلکاني معکوس و در جهت حمايت از اقشار کم درآمد خواهد بود. جهرمي ادامه داد: 15 ميليون نفر کارگر در کشور وجود دارند که برخي مانند شاغلان بخش ساختماني، حمل و نقل و کشاورزي حداقل حقوق را دريافت مي کنند ولي بيمه شده نيستند و کارگران بيمه شده تامين اجتماعي حدود 8 ميليون نفر مي باشند. وزير کار و امور اجتماعي تاکيد کرد: با توجه به آمارها 21/5 درصد کارگران در بنگاه ها و کارخانه ها بر اساس حداقل مزد حقوق دريافت مي کنند. وي افزود: بعد از جلسات کارشناسي شوراي عالي کار و حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت بحث هاي مفصلي در مورد حداقل دستمزد سال 87 به عمل آمد که نمايندگان کارگران با توجه به مشکلات معيشتي کارگران و تورم اعلام شده 17/8 درصد از سوي بانک مرکزي درخواست افزايش 31 درصدي دستمزد را داشتند. جهرمي افزود: نمايندگان کارفرمايان با توجه به مشکلات واحد هاي اقتصادي مانند نساجي، صنايع تبديلي و بنگاه هايي که هزينه دستمزد بخش اعظمي از هزينه تمام شده را تشکيل مي دهد خواستار افزايش 6 درصدي حداقل حقوق کارگران بودند تا اين بنگاه ها دچار ورشکستگي نشوند. وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه افزايش 20 درصدي حداقل حقوق کارگران براي سال آينده پس از بحث هاي مفصل مورد تائيد طرفين کارگر و کارفرما و دولت قرار گرفته افزود: در عين حال خواسته هاي دو طرف نماينده کارگران و کارفرمايان به طور کامل برآورده نشد. جهرمي با اشاره به اينکه حقوق در سطوح بالاتر از حداقل از 20 درصد تا 6 درصد افزايش خواهد يافت خاطرنشان کرد: مجموع دريافتي هاي کارگران حداقل بايد 219 هزار و 600 تومان باشد ولي حداکثري در مورد دريافتي هاي کارگران متصور نيست. وي افزود: حق اولاد کارگران تا دو فرزند 10 درصد پايه حقوق خواهد بود، حق مسکن، بن کارگري، حق سنوات، عيدي پايان سال که 2 تا 3 برابر حداقل مزد خواهد بود و ساير تشويق ها باعث افزايش دريافتي کارگران خواهد بود. جهرمي گفت: مديران بنگاه هاي اقتصادي و کارخانه ها سعي در افزايش دريافتي کارگران در قالب قراردادهاي بهره وري و کارمزدي ضمن رعايت حداقل مزد در کنار توليد بيشتر و کيفيت بالاتر و ضايعات کمتر، پاداش هاي اضافه تري پرداخت خواهند کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
آزمون و سنجش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
گزارش تصويري روز