جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/01/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3009

  جزئيات بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت 

گروه سياسي: با تصويب آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش از موعد، کارمندان مرد با 25 سال و کارمندان زن با 20 سال سابقه بازنشسته مي شوند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،با تصويب آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش از موعد، کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف 30 سال بازنشسته شوند. وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت وزيران در تاريخ 23 بهمن سال گذشته بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت را تصويب کردند. بر اساس اين آيين نامه، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر دراين ماده مي باشند، به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات خدمت قابل قبول مي توانند با ارايه درخواست کتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند. پاداش پايان خدمات کارکنان رسمي مشمول قانون با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي شود. در خصوص مستخدمان پيماني مطابق آيين نامه استخدام پيماني و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار، توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد. پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با کمتر 25 سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهد شد. از سال 1387 تا پنج سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت کسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنواتت ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسور بازنشستگي بطور يکجا و با اعمال ضريب (1/1) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي، همچنين مابه التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از کارکناني که تا سال قبل از بازنشسته شده اند در رديف جداگانه اي ذيل بودجه وزارت پيش بيني خواهد شد. وزارتخانه ها و موسسات دولتي مکلفندکسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يکجا به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت نمايند. دستگاه هاي مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يک از آنان ، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال کنند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه کند. همچنين در خصوص مستخدمان شاغل درمشاغل سخت و زيان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود. اين تصويب نامه در تاريخ 26 بهمن سال گذشته به تاييد رئيس جمهور رسيده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
آزمون و سنجش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
گزارش تصويري روز