جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/02/10 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3028

 تاريخ ونحوه توزيع کارت آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : به گزارش خبرنگار آفرينش ، به نقل از روابط عمومي مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آزمون کارشناسي  ناپيوسته سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامي  در روزهاي پنج شنبه ، جمعه  وشنبه 19،20،21 ارديبهشت ماه سال جاري بطور همزمان در تهران وساير واحدهاي دانشگاهي برگزارمي گردد.
بر اساس اين گزارش داوطلباني که رشته انتخابي آنان در يکي از واحدهاي تهران (تهران پزشکي،تهران جنوب، تهران شمال ، تهران مرکزي ، واحدعلوم وتحقيقات تهران در واحد مجازي ) ويا يکي از واحدهاي برون مرزي مي باشد براي دريافت کارت ورود به جلسه خود بايد به محل توزيع کارت ، طبق جدول شماره 2مندرج  در اين نشريه که درتاريخ 87/2/12منتشر خواهد شد مراجعه نمايند . زمان مراجعه با توجه به حرف اول نام خانوادگي وشماره شناسنامه داوطلبان مشخص شده است .
همچنين داوطلباني که  رشته انتخابي آنان در يکي از واحدهاي غير از تهران مي باشد بايد براي دريافت کارت ورود به جلسه خود بر اساس جدول شماره 1 محلهاي اعلام شده مندرج در اين نشريه که درتاريخ 87/2/12 منتشر خواهد شد مراجعه نمايند .
توزيع کارت آزمون مذکور در روزهاي يکشنبه ، دوشنبه وسه شنبه مورخ 15،16، /2/17 87 در دو نوبت صبح وعصر از ساعت 8 الي 13 و14 الي 19 خواهد بود .به داوطلبان توصيه مي شود در ساعات اعلام شده با در دست داشتن اصل برگ اعتباري ثبت نام اينترنتي واصل شناسنامه با کارت شناسايي معتبر عکس دار ، شخصا جهت دريافت کارت ورود به جلسه به محلهاي تعيين شده مراجعه نمايند .
تذکر مهم : نوع سهميه مندرج درکارت ورود به جلسه مطابق با آنچه در فرم اطلاعات فردي توسط شخص داوطلب ثبت گرديده مي باشد وملاک نهايي جهت اعمال اين امتياز ، تاييد آن توسط  نهاد مربوطه مي باشد .
داوطلباني که مدرک تحصيلي ويا گواهي اشتغال به تحصيل در نيمسال آخر دوره کارشناسي را درهنگام ثبت نام دريافت ننموده اند در صورت  پذيرش در آزمون ملزم به ارائه مدرک تحصيلي معتبر به واحد دانشگاهي محل پذيرش خواهند بود .بديهي است در غير اين صورت از ثبت نام آنها در واحد دانشگاهي جلوگيري به عمل آمده وپذيرش آنان کان لم يکن تلقي خواهد شد .
به گزارش خبرنگار آفرينش ، آزمون ورودي رشته هاي مختلف کارشناسي ارشد نا پيوسته طبق برنامه زماني مندرج در کارت ورود به جلسه صبح وعصر روز پنج شنبه 87/2/19 وصبح وعصر روز جمعه 87/2/20 وصبح وعصر روز شنبه 87/2/21 در حوزه هاي امتحاني به طور همزمان برگزار خواهد شد .شر.وع پاسخگويي به سوالات آزمون صبح ها ، راس ساعت 8 وعصرها ، راس ساعت 16 خواهد بود . داوطلبان بايد حداقل يک ساعت قبل از شروع هر نوبت آزمون در محل حضور داشته باشند وحداقل نيم ساعت قبل از شروع هر نوبت آزمون در محل  صندلي خود مستقر شوند .از ورود داوطلبان متاخر به محل برگزاري آزمون جلوگيري خواهد شد .
همراه کارت ورود به جلسه به هر يک از داوطلبان يک برگ راهنماي آزمون ارائه مي گردد .توصيه مي شود داوطلبان مطالب مندرج در برگ راهنما را با دقت مطالعه ومفاد آن را رعايت نمايند .
آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون داوطلبان شهر تهران در کارت ورود به جلسه آنان درج شده است ولي آدرس حوزه هاي برگزاري آزمو ن داوطلبان غير از تهران در هنگام توزيع کارت به اطلاع داوطلبان  خواهد رسيد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
دريچه هنر
سياسي و سياسي خارجي
دانش و پژوهش
آزمون و سنجش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
گزارش تصويري