جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3051

  خودروي سخنگوي روانشناس 

پژوهشگران آمريکايي خودروي سخنگويي را طراحي کرده اند که مي تواند همانند يک روانشناس به صحبتهاي راننده گوشش کند و براي انجام يک رانندگي بهتر به وي آرامش دهد.
به گزارش مهر، تيم تحقيقاتي پروفسور "کليفورد ناس" از دانشگاه استانفورد بررسيهايي را در خصوص کنترل خودرو با صداي راننده انجام داده است که مي تواند در ساخت خودروهاي آينده مورد استفاده قرار گيرد.
رانندگان از دهه 80 به صداهاي مصنوعي داخل خودروها عادت دارند براي مثال از آن زمان بسياري از خودروها بستن کمربند و يا باز بودن در را يادآوري مي کنند. اما تحقيقات اين دانشمندان در خصوص صداهاي هوشمندي است که توانايي تشخيص صداي راننده را دارند و حتي مي توانند با حرف زدن و گوش دادن همانند يک روانشناس راننده مضطرب را براي انجام يک رانندگي مناسب آرام کنند.
در حقيقت اين سيستم هوشمند صدا مي تواند رابطه ميان راننده- خودرو را افزايش دهد. در اين خصوص کليفورد ناس توضيح داد: "با يادگيري تشخيص صدا، حالات صورت و سبک رانندگي فرد، رايانه خودرو مي تواند استرس راننده را کاهش داده و او را به دقت و توجه بيشتر دعوت کند. در اين سيستم، نکته مهم انتخاب درست لحن صدا و استفاده درست از واژگان مناسب است."
اين محققان با استفاده از يک شبيه ساز يک آزمايش رانندگي را با حضور گروهي از داوطلبان انجام دادند. در اين آزمايش براي افراد شرايط استرس تجويز شده بود که توانايي صداي رايانه ميانجي گر ارزيابي شود.
براساس گزارش News ABC، در بعضي از خودروها سيستم مجهز به صداي هشدار دهنده براي افزايش دقت و توجه راننده بود در آزمايش اين سيستم، افراد به شدت عصبي شدند به طوري که هرچه صدا بيشتر آنها را به احتياط دعوت مي کرد راننده عصبي تر و مضطرب تر مي شد.
در عوض در خودروهايي با صدايي که با لحن آرامي و با يک صداي شاد راننده را تشويق به آرامش مي کرد شرکت کنندگان رانندگي بهتري انجام دادند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش