جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3058

  مقام معظم رهبري:
 هيچ فرد و جرياني جز ملت صاحب انقلاب نيست 

 گروه سياسي: ملت قدرشناس ايران، مراسم نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (ره) را به عرصه تجلي وفاداري ملي به آرمان هاي امام و انقلاب تبديل کرد. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم و پرشور مردم در حرم مطهر امام خميني(ره) تاکيد کردند: انقلاب اسلامي، به فرموده امام راحل عظيم الشان متعلق به همه قشرها و نسل هاي حال و آينده ايران است و اين ملت بزرگ، اين امانت سنگين الهي را در پرتو عمل به وصيتنامه راهگشاي امام خميني، حفظ "شعارها، جهت گيري ها، ارزش ها و مباني" انقلاب و در سايه پيشرفت و نوآوري و تعالي، حفاظت خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به گذشت نوزده سال از ارتحال امام (ره) و عشق و ارادت مستمر ملت ايران به امام خميني (ره) به ويژه جواناني که دوران آن امام بزرگوار را درک نکرده اند، افزودند: اين عشق و ارادت مخصوص ملت ايران نيست بلکه مردم مناطق مختلف جهان به ويژه کشورهاي اسلامي داراي همين احساس و ارادتند و اين حقيقت، ناشي از دو عامل اساسي يعني عظمت امام خميني (ره) و عظمت انقلاب اسلامي است. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تاثير بي نظير شخصيت استثنايي امام خميني (ره) در پيروزي و استمرار انقلاب افزودند: انقلاب اسلامي ايران همانند اسلام داراي ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، معنوي و ديگر ابعاد است و با نيازهاي بشر متوازن و همراه است و اين، راز ماندگاري انقلاب اسلامي ايران و گسترش روزافزون آن در منطقه و جهان است. رهبر انقلاب اسلامي وصيت نامه امام خميني (ره)  را از قويترين و بهترين مواريث معنوي آن امام و راهنماي ملت در همه مسائل و رويدادها دانستند و تاکيد کردند: قشرهاي مختلف مردم به ويژه جوانان، مسئولان قواي سه گانه و مسئولان همه دستگاهها اين وصيت نامه را بازخواني و در بخش ها و نکات فراوان آن تامل و تدبر کنند; چرا که اين وصيتنامه در واقع دستورالعملي ملي براي پيشرفت و توسعه و سرافرازي ايران است. ايشان تعلق انقلاب به ملت را از جمله نکات بارز وصيتنامه امام دانستند و افزودند: هيچ فرد و جريان و طبقه اي جز ملت، مالک و صاحب انقلاب نيست و مردم نيز اين دارايي عظيم و اين امانت الهي را با حفظ هويت و جهت گيري هاي انقلاب حفظ خواهد کرد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به برخي تلاش ها براي تغيير شعارهاي انقلاب، افزودند: برخي با انگيزه هاي متفاوت و به بهانه عوض شدن اوضاع جهان درصددند ابعاد ديني، عدالتخواهانه، ضد سلطه و يا ضد استبدادي انقلاب را حذف کنند اما ملت به عنوان صاحب انقلاب اجازه اين کار را نخواهد داد. رهبر انقلاب اسلامي، جوانان امروز کشور را نيز همچون جوانان صدر انقلاب و دفاع مقدس، صاحبان پرشور کشور و انقلاب خواندند و افزودند: نسل جوان امروز نيز با شور و شعور فوق العاده خود و با تلاش علمي، اجتماعي و سياسي، بقا و نشاط انقلاب را تضمين مي کند; چرا که همه قشرها و نسل هاي پي در پي اين سرزمين با انقلاب بزرگ اسلامي، نسبت واحدي دارند و در حفظ و استمرار آن سهيم و شريکند. ايشان ثبات قدم را از عوامل ضروري استمرار انقلاب دانستند و خاطرنشان کردند: تزلزل در حرکت و سستي در حفظ ارتباط با انقلاب، نوعي بي وفايي است که ممکن است برخي به آن مبتلا شوند و به همين علت امام بزرگوار به جوانان توصيه مي کنند با چشم واقع بين به "اصل انقلاب" نگاه کنند نه به مواضع اشخاص و جريانها. حضرت آيت الله خامنه اي، پيش بيني صحيح امام خميني مبني بر گسترش انقلاب را از ديگر نکات مهم وصيتنامه ايشان خواندند و تاکيد کردند: گسترش انقلاب به معناي ايجاد فتنه در کشورها، لشکرکشي و گسترش تروريسم نيست بلکه از راه الگوسازي جمهوري اسلامي، ترويج معارف اسلامي و ايستادگي در راه آرمان هاي انقلاب به ويژه دفاع از مظلومان صورت مي گيرد که امروز به فضل الهي اين هدف امام محقق شده است. ايشان، شعارهاي ضد استکباري و دفاع مسلمانان از مظلومان جهان به ويژه ملت فلسطين و مقابله امت اسلامي با شبکه اختاپوسي صهيونيزم را از جمله نشانه هاي گسترش آرمان هاي امام و انقلاب دانستند و خاطرنشان کردند: امروز حتي شعار انرژي هسته اي ملت ايران در کشورهاي اسلامي و عربي به خواستي عمومي تبديل شده و اين واقعيت نشان مي دهد که ملتهاي مسلمان به ايده ها و اهداف ملت ايران، به چشم عزت و احترام مي نگرند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اعتراف دوست و دشمن به فراگير شدن آرمان دفاع از ملت فلسطين، افزودند: امروز ملتهاي مسلمان نيز مانند ملت بزرگ ايران، اسرائيل را رژيمي جعلي و تحميلي مي دانند اما متاسفانه دولتها با اين خواست ملتها همراهي ندارند. ايشان در همين زمينه خاطرنشان کردند: اسرائيل قدرت و توانايي ايستادگي روي پاي خود را ندارد اما حمايت وقيحانه و بي قيد و شرط امريکا از اين رژيم و حمايت نکردن دولتهاي عربي و اسلامي از ملت فلسطين مانع ايجاد تغييرات در منطقه شده است. حضرت آيت الله خامنه اي تاثير اساسي انقلاب اسلامي در "پيشرفت و خلاقيت و نوآوري" ملت ايران را سومين نکته مورد تاکيد وصيت نامه امام خميني (ره) دانستند و افزودند: دشمنان اسلام و ايران، در طول دهها سال، دينداري را مانع پيشرفت، و غربزدگي را عامل رشد و توسعه تبليغ مي کردند اما امام بزرگوار و مقتدر، تاکيد مي کرد و در عمل نيز نشان داد که روح انقلابي، روح پيشرفت و ابتکار و نوآوري است و ملت ايران، امروز اين حقيقت روشن را در ميدان هاي مختلف از جمله عرصه هاي علم و سياست به اثبات رسانده و جوانان ملت با همين اعتقاد همچنان به پيش خواهند رفت. ايشان اتکا» ملت ايران به توانايي هاي دروني و حرکت در مسير "خلاقيت، قطع وابستگي و کسب استقلال" را از علل دشمني سلطه گران جهاني با جمهوري اسلامي ايران دانستند و خاطرنشان کردند: علت مخالفت استکبار با بهره مندي ملت ايران از انرژي هسته اي نيز اين است که جوانان ايراني با اتکا» به دانش، نوآوري و نيروي دروني خود و بدون وابستگي به قدرت هاي زورگو توانسته اند به دانش هسته اي دست يابند. رهبر انقلاب اسلامي افزودند: البته اگر بهره مندي از انرژي هسته اي موجب وابستگي يک ملت به قدرت هاي زورگو شود، آنها هيچ مخالفتي نخواهند کرد; همان گونه که امروز همين قدرتها با برخي کشورها که از لحاظ پيشرفت علمي و توانايي از ملت ايران بسيار عقب هستند، قرارداد ساخت نيروگاه هسته اي منعقد مي کنند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تهمت زني مکرر امريکا و برخي کشورها به ملت ايران درخصوص تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي تاکيد کردند: ملت ايران همان گونه که بارها اعلام کرده به دنبال سلاح هسته اي نيست و امريکايي ها نيز اين مسئله را مي دانند; ولي چون نمي توانند صريحا حقوق بديهي ملت ايران را انکار کنند براي توجيه افکار عمومي دنيا، اتهام زني مي کنند. ايشان بار ديگر تاکيد کردند: ملت و مسئولان ايران، هم از لحاظ مبناي فکري و اسلامي و هم از لحاظ تدبير و عقلانيت با تسليحات هسته اي مخالفند اما استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را دنبال خواهند کرد و به کوري چشم دشمنان به اين هدف خواهند رسيد. حضرت آيت الله خامنه اي يکي ديگر از نکات مهم وصيت نامه امام خميني (ره) را توجه ايشان به عمليات رواني استکبار براي نااميد کردن ملتها دانستند و افزودند: هنگامي که زورگويان جهاني در ميدان عمل از مقابله با يک ملت عاجز مي مانند به جنگ رواني متوسل مي شوند و به همين علت است که دشمن در طول سي سال گذشته از شيوه هاي مختلف عمليات رواني برضد ملت ايران استفاده کرده که البته ناکام مانده است.  ايشان با اشاره به تلاش دشمن براي نااميد کردن جوانان و انکار پيشرفتهاي عظيم ملت ايران تاکيد کردند: دشمن مي خواهد به جوان ايراني القا» کند که بدون وابستگي به قدرتها به جايي نخواهد رسيد و از اين طريق انگيزه حرکت و پيشرفت را از ملت و جوانان ايران بگيرد اما موفق نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي خطاب به جوانان دانشگاهي و حوزوي، و جوانان فعال در عرصه هاي صنعت، علم، هنر و کشاورزي تاکيد کردند: جوانان عزيز، شما که نيمه راه را با همه مشکلات و موانع پشت سرگذاشته ايد بايد نيمه اصلي و باقيمانده راه را نيز با عزم راسخ طي کنيد و بدون ترديد همانگونه که قبلا هم ثابت کرده ايد از اين توانايي برخورداريد.  ايشان با يادآوري توصيه امام خميني (ره) در وصيت نامه خود در خصوص توطئه هاي سازمان يافته براي دور کردن جوانان از ايمان و انگيزه ديني و گرفتن روحيه نشاط و کار و تلاش افزودند: دشمن سعي مي کند با اقدامات سازمان يافته و در توطئه اي بسيار خطرناک جوانان را به مواد مخدر، سرگرمي هاي جنسي و مسائل شهواني مشغول کند و ملت ايران را از حرکت در مسير پيشرفت بازدارد که لازم است آحاد ملت به ويژ جوانان در مقابل اين توطئه هوشيار باشند و مسئولان نيز تلاش جدي و قاطعانه اي را براي مقابله با اين توطئه هاي سازمان يافته انجام دهند. رهبر انقلاب اسلامي ايستادگي در مقابل زورگويان و قدرت هاي سلطه گر را از نکات اساسي وصيت نامه امام خميني (ره) برشمردند و افزودند: تسليم در برابر زورگويان موجب گستاخي بيشتر آنان مي شود و اگر ملتي مي خواهد از شر زورگويي زورگويان و امريکا نجات پيدا کند بايد با تمام قدرت در مقابل آنان بايستد. ايشان رفتار و سخنان نامتعادل و خارج از چارچوب عقل و تدبير زمامداران امريکا را، به رفتار و گفتار افراد رواني تشبيه کردند و افزودند: رئيس جمهور امريکا و گروه همراه وي، برخي مواقع تهديد مي کنند، گاهي دستور ترور مي دهند، گاه تهمت مي زنند، گاهي از سر ناچاري و استيصال درخواست کمک مي کنند و گاه ثبات و امنيت يک ملت را هدف قرار مي دهند که بخش مهمي از اين رفتارها و سخنان نامتعادل، در واقع نتيجه ناکامي هاي گروه حاکم بر امريکا در مناطق مختلف جهان از جمله افغانستان و عراق است. رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به تاکيد مجموعه هاي گوناگون سياسي کشور به پيروي از خط و راه امام خاطرنشان کردند: تاکيد مجموعه هاي سياسي کشور بر خط امام پديده مبارکي است، اما يکي از برجسته ترين نقاط خط امام، لزوم ايستادگي قاطع در مقابل طمع ورزان و مستکبران است، بنابراين همه مجموعه هاي سياسي، نخبگان کشور و آحاد ملت که به افکار و انديشه امام خميني (ره) وفادار هستند بايد ايستادگي در مقابل زورگويان جهان را حفظ و تقويت کنند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اينکه امام (ره) هيچ گاه به دليل ملاحظه زورگويان، از دفاع از مظلومان دست نکشيد، افزودند: دفاع صريح از حقوق ملت هاي مظلوم به ويژه مردم فلسطين در سرلوحه روش و خط امام خميني (ره) قرار دارد که خوشبختانه ملت ايران و مسئولان در طول سي سال گذشته اين روش را دنبال کرده اند و در هر ميداني که با استکبار جهاني مواجه شده اند، پيروز ميدان بوده اند. رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه دشمن با وجود ناکامي ها، همچنان به عمليات رواني و سياسي خود از جمله تهمت زني ادامه مي دهد، خاطرنشان کردند: امروز امريکايي ها و صهيونيست ها که سياه ترين پرونده را درخصوص نقض حقوق بشر دارند به جمهوري اسلامي ايران تهمت نقض حقوق بشر مي زنند، در حالي که اين تهمت ها ديگر خريداري ندارند و هيچ کس در دنيا آنها را باور نخواهد کرد. حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان با اشاره به اين که امام خميني (ره)، يادآور عزت و بيداري ملت ايران و اميد بخش امت اسلامي و ملتهاي مستضعف است تاکيد کردند: عزت و امنيت پايدار، رشد و توسعه، و اعتلاي معنوي و اخلاقي ملت ايران در گرو عمل مسئولان و مردم به توصيه ها و وصيت نامه امام خميني (ره) است و اين واقعيت نبايد هيچ گاه فراموش شود.
برگزاري مراسم سوگواري حضرت زهرا(س) با حضور مقام معظم رهبري
همچنين در شب شهادت ام الائمه حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها، مراسم سوگواري و عزاداري آن حضرت، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در حسينيه امام خميني (ره) برگزار شد. به گزارش مهر، در اين مراسم که اقشار مختلف مردم و مسئولان نظام حضور داشتند، سخنران و مداح اهل بيت عليهم السلام به تبيين شخصيت والاي بانوي برگزيده دو عالم حضرت زهرا عليها السلام و ذکر مصائب و مناقب ايشان پرداختند.اين مراسم عزاداري و سوگواري که از چهارشنبه پانزدهم خرداد آغاز شده است تا يکشنبه نوزدهم خرداد مصادف با شب پنجم جمادي الثاني در حسينيه امام خميني (ره) ادامه دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش