جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/21 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3060

 معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات :
 سازمان هاي خلاق ،مديران هميشه در صحنه دارند  

دکتر خليل علي محمدزاده معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات در کارگاه خلاقيت و نوآوري کارشناسان فرهنگي اين دانشگاه، خلاقيت را به وجود آوردن انديشه، فکر و مفهوم جديد و نوآوري را استفاده و مصرف آن مفاهيم توصيف کرد.
به گزارش ايسکانيوز وي با اشاره به ديدگاه روانشناسان و جامعه شناسان در ارتباط با اين دو واژه گفت: روانشناسان خلاقيت را يک مفهوم فردي و آن را شامل نوآوري نيز مي دانند ولي از نظر جامعه شناسان نوآوري يک مفهوم اجتماعي و گروهي است.
معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات در اين کارگاه با اشاره به فرايندهاي خلاقيت و نوآوري از نياز، نظر يا ايده، تطبيق يا پذيرفتن، اجرا و منابع به عنوان فرايندهاي نوآوري نام برد و تصريح کرد: نوآوري ها معمولا از مرز بخش هاي مختلف درون سازماني و برون سازمان فراتر مي رود.
وي در اين کارگاه مشخصات افراد و سازمان هاي خلاق را بر شمرد و سلامت فکر و روان، انعطاف پذيري، ابتکار، ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي، استقلال راي و داوري و تمرکز نيروي ذهني بر والاترين هدف را ويژگي هاي افراد خلاق دانست.دکتر خليل علي محمدزاده مديران سازمان هاي خلاق را هميشه در صحنه توصيف کرد و افزود: رعايت کرامت انساني و توجه تمام و کمال به مشتري از ديگر مشخصات سازمان هاي خلاق است.اين کارگاه ها از دو سال پيش شروع شده، هر ماه به مدت يک جلسه سه ساعته پيگيري مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش