جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/28 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3066

 علي اصغر رواسي عضو هيات علمي دانشگاه تهران:
 دانشجويان در حد بضاعت خود خوب کار کرده اند  

علي اصغر رواسي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص اهميت تحقيق درزمينه ورزش گفت: مسوولين هنوز به اهميت تحقيق و پژوهش پي نبرده اند و به همين خاطر هيچ بودجه يي را به تحقيق اختصاص نمي دهند و دانشجو براي انجام تحقيق محدوديت مالي و زماني دارد.
وي افزود: هر کار تحقيقي از يک سوال ايجاد شده که در ذهن محقق به وجود مي آيد و محقق به دنبال پيدا کردن پاسخ اين سوال مي رود، يعني در هر کار تحقيقي ابتدا ذهن محقق درگير مي شود.
وي در ارتباط با جايگاه تحقيق و پژوهش بين دانشجويان تربيت بدني گفت: دانشجويان در حد بضاعت خود خوب کار کرده اند، دانشجو امکانات و فرصت محدودي دارد که قطعا روي کار تحقيقي تاثير مي گذارد. مشکلات مالي توان و بضاعت دانشجو را محدود مي کند و موجب مي شود دانشجو آن گونه که بايد و شايد نتواند از عهده کار تحقيق برآيد. عمده  کارهاي فيزيولوژي نياز به خون گيري، خريد کيت و... دارند، دانشجو منبع مالي ندارد و انجام تحقيق فشار زيادي را به وي تحميل مي کند.
وي پيدا کردن نمونه رااز ديگر مشکلاتي برشمرد که دانشجويان تربيت بدني با آن دست به گريبان هستند و گفت:به عنوان مثال يک محقق مايل است روي اعضاي تيم ملي، بيماران خاص و... کار کند و راهکارهاي مناسب ارايه دهد اما همواره به عدم همکاري اين افراد و ارگان هاي مربوطه مواجه است.
اين متخصص تربيت بدني ابراز تاسف کرد: ارتباط بين دانشگاه ها و مراکز علمي با بدنه اجرايي ورزش قطع است، سازمان هاي اجرايي هيچ توجهي به استفاده از کارهاي تحقيقي نشان نمي دهند، تاکنون پيش نيامده است که يک رييس فدراسيون به سراغ تحقيقات صورت گرفته برود. بسياري از کارهاي صورت گرفته در دانشگاه کاربردي است، لازم است روساي فدراسيون زيرکي کرده و نيازهاي خود را به دانشگاه ها و مراکز پژوهشي اعلام کنند تا اين مراکز براساس نياز آنها کار کنند.از جمله کارهاي پژوهشي و موثر صورت گرفته دردانشگاه تعيين شاخص هاي فيزيولوژيکي ورزشکاران نخبه و مقايسه  آن با ورزشکاران برتر جهان است که فدراسيون ها بايد از اطلاعات آن استفاده کنند.
اين استاد دانشگاه درباره علت عدم استفاده از نتايج پژوهش هاي صورت گرفته گفت: نگاه افراد با هم متفاوت است، هنوز از سوي فدراسيون ها نيازسنجي به عمل نيامده و يا اگر هم نيازسنجي شده، دانشگاه از آن بي خبر است و يا در نيازسنجي اشتباه شده است. از طرفي دانشگاه  مشکل مالي دارد و در انجام تحقيق عمدتا گرفتار مسايل مالي اند و مراکز اجرايي هم کمتر پول در اختيار محقق مي گذارند، چرا که از اهميت اين موضوع غافل اند. باشگاه ها حاضرند 300 ميليون تومان پول براي عقد قرارداد با يک بازيکن درجه سه بدهند اما، هيچ مبلغي را به تحقيق اختصاص نمي دهند، اول بايد شناخت ايجاد شود و ضرورت انجام تحقيق را دريابند، دانشگاه اگر حمايت شود حاضر است براي باشگاه کار تحقيقي انجام دهد.
وي از ديگر عوامل عدم توجه به تحقيقات صورت گرفته را شناخت ناکافي از رشته  تربيت بدني دانست و گفت: ما هنوز جوانيم و زمان مي خواهد تا بتوانيم خود را به جامعه معرفي کنيم و مسوولين هم کمتر به مسايل علمي ورزش توجه دارند. از سويي مردم هم ارتبا ط شان با اين رشته کم است، يک متخصص تربيت بدني در بسياري از مواردخيلي بيشتراز يک پزشک مي تواند به مردم کمک کند،بنابراين لازم است دراين زمينه سرمايه گذاري کرده و به رشته تربيت بدني، فارغ التحصيلان و تحقيقات صورت گرفته توجه کنيم.
وي در پايان تصريح کرد: ما در دانشگاه کار خود را خوب انجام داده ايم، باقي مسايل به عهده  مراکز اجرايي است، رسانه  هم با روشنگري مي تواند به معرفي نقش تحقيق در پيشبرد ورزش کشور بپردازد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش