جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/28 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3066

 جزئيات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در کارشناسي ارشد پزشکي  

گروه آزمون وسنجش : رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي وزارت بهداشت از تدوين دستورالعمل اجرايي پذيرش دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته بدون شرکت درآزمون ورودي در دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور خبر داد.
دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با مهر افزود: اين دستورالعمل اجرايي به منظور پذيرش دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته بدون شرکت در آزمون ورودي تدوين شده است و از سال تحصيلي 87-88 قابل اجرا است.
وي در خصوص ظرفيت پذيرش اين دسته از دانشجويان در رشته هاي کارشناسي ارشد گروه پزشکي تاکيد کرد: شوراي معين آموزش عالي وزارت بهداشت ايجاد ظرفيت مازاد براي اين گروه از دانشجويان در دانشگاهها را به تصويب رسانده است و بدين وسيله به ظرفيت عادي پذيرش خللي وارد نمي شود.
ممتازمنش اظهار داشت: آئين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به تصويب رسيده و دستورالعمل اجرايي آن تدوين شده است.
رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي وزارت بهداشت با تشريح شرايط دانشجوياني که مي توانند از اين آئين نامه بهره مند شوند گفت: فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي در صورتي مي توانند از مزاياي اين دستورالعمل بهره مند شوند که تحصيلات دوره کارشناسي پيوسته را حداکثر طي 4 سال تحصيلي و يا تحصيلات دوره کارشناسي ناپيوسته را حداکثر طي دو سال تحصيلي به اتمام رسانده و ميانگين کل نمرات آنان کمتر از 18 نباشد.
وي تاکيد کرد: متقاضي فقط در رشته هايي مي تواند درخواست ادامه تحصيل دهد که بر اساس جدول مدارک مورد پذيرش آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشکي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون مذکور در هر سال مجاز به ادامه تحصيل در آن رشته ها باشد.
رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي با تاکيد بر اين نکته که متقاضي تنها براي يکبار مي تواند از اين تسهيلات بهره مند شود، اظهار داشت: اين موضوع مشروط بر اين است که بيش از يک سال از زمان فارغ التحصيلي او نگذشته باشد.
وي در خصوص نحوه امتيازدهي به دانشجويان واجد شرايط خاطرنشان کرد: دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه مربوطه مطابق جدول امتيازدهي تدوين شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امتياز هر يک از متقاضيان را تعيين کرده و به همراه سوابق و مدارک مستند مربوطه حداکثر تا پايان تيرماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارتخانه ارسال مي کند.رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي وزارت بهداشت اضافه کرد: مرکز سنجش آموزش پزشکي با هماهنگي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي نسبت به بررسي و تاييد سوابق و جايابي و معرفي پذيرفته شدگان نهايي همزمان با اعلام نتايج آزمون کارشناسي ارشد همان سال، به اداره کل امور آموزشي دانشگاه تعيين شده اقدام مي کند. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش