جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3068

  دانشجوي کارشناسي ارشد واحد تهران شمال موفق به اختراع دستگاه فوتو راکتور شد  

 محمد شيري دانشجوي کارشناسي ارشد رشته شيمي تجزيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 5 اختراع مهم را در کارنامه پژوهشي خود دارد که موفق به ثبت 2 اختراع و کسب تاييد 3 اختراع خود از مرکز ثبت اختراعات کشور شده است . غير از اين 5 اختراع چندين طرح تحقيقاتي و پژوهشي نيز در پرونده خود دارد که پس از تکميل مراحل تحقيقاتي به عنوان اختراع جديد اين پژوهشگر جوان ثبت خواهد شد . اولين اختراع وي طرح فوتو راکتور بود که براي حذف آلاينده هاي آب مورد استفاده قرار مي گيرد ، اساس علميه اين کار بر پايه علم فوتوکاتاليست به روش تخريب نور است .
با توجه به اينکه تمام سيستم هاي تصفيه آب نياز به فيلتر دارند و بسياري از دستگاه ها قابليت حذف کامل باکتري ها را ندارند و کلر زني هم تا حدي مي تواند باکتري ها را از بين ببرد و باکتري هاي تک ياخته اي مثل پروتوزوا به هيچ عنوان با کلر زني از بين نمي رود و براي انسان مضر است بنابر اين در شيوه هاي قديمي از فيلتر و مواد شيميايي استفاده مي شود ولي در شيوه تصفيه فتو راکتور اختراع شده بدون هيچ گونه ماده شيميايي که وارد آب شود و بدون هيچ تغيير در خاصيت فيزيکي و شيميايي آب عمل حذف آلاينده هاي موجود در آب انجام مي گيرد . اين تصفيه هيچ گونه عوارضي نداشته و بر اساس نور uv و کاتاليست هاي تخريب کننده عمل مي کند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
مرز پرگهر
خبر دانشگاه
اطلاعيه
آگهي هاي روزنامه آفرينش