جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3118

 توليد مسکن از يک ميليون واحد فراتر رفت  

مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي گفت: با توجه به زمان بندي صورت گرفته در سال جاري، نخستين بار رقم توليد مسکن در مجموع مناطق شهري و روستايي از رقم يک ميليون واحد فراتر رفته است. محمود جهاني مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي در مصاحبه اختصاصي با سايت شبکه خبر گفت: ساخت يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني در سال با تقاضاي ضروري جامعه براي مسکن متعادل است. جهاني گفت: در سال 86 در مناطق شهري حدود870 هزار و در مناطق روستايي 200 هزار واحد مسکوني توليد شده است. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي اظهارداشت: در حال حاضر در ازاي حدود 17 ميليون خانوار موجود در کشور، 15/5 ميليون مسکن وجود دارد که بر اين اساس بيش از يک و نيم ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند. جهاني ادامه داد: هم اکنون شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني در کشور 1/1 است در حالي که اين ميزان در مناطق شهري 1/8 و در مناطق روستايي نيز 1/12 درصد است اين به اين معني است که در مناطق شهري به ازاي هر 100 واحد مسکوني 108 خانوار و در مناطق روستايي 112 خانوار زندگي مي کنند. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي افزود: دولت در راستاي جبران اين کمبودها و براي کنترل قيمت بازار طرح ساماندهي مسکن را در کشور اجرايي کرده است. جهاني با اشاره به اجراي طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در کشور و کليه استان ها عنوان کرد: براي استفاده بهينه از امکانات و شرايط موجود طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در همه استان ها اجرا شده و در مرحله پاياني تدوين قرار دارد است و علاوه بر اين پروژه کلان، طرح مسکن مهر براي افراد مستاجر تهيه مسکن را در نظر گرفته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش