جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3123

  دکتر جاسبي در چهارمين هم انديشي سالانه معاونين پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي :
 دهه سوم تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را دهه کيفيت نام نهاديم 

دکتر عبدالله جاسبي گفت: دهه سوم تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را دهه کيفيت نام نهاديم که در دهه اول هدف و کار ما تثبيت و در دهه دوم توسعه و در دهه سوم کيفيت بود.
 دکتر عبدالله جاسبي رييس دانشگاه                          آزاد اسلامي در چهارمين هم انديشي سالانه معاونين پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در طول اين پنج سالي که از دهه سوم گذشته است قدم بلند و بزرگي براي کيفيت گذاشته شده است در حوزه پژوهشي نزديک به 50 مرکز پژوهشي داريم که اميدواريم تا سال 1390 و تا پايان دهه سوم به 100 مرکز پژوهشي برسد.
وي افزود: در حوزه مقالات رشد جهشي و چشمگيري در سه و چهار سال اخير مي بينيم که اميدواريم که تا سال 1390 قدرت رقابت با بهترين دانشگاه ها را داشته باشيم.
وي افزود: ما نبايد دانشگاه آزاد اسلا مي را با کل دانشگاه ها مقايسه کنيم يک سوم دانشگاه هاي ما کارداني هستند که آنها وارد حوزه رقابت سخت نمي شوند، فرض کنيم 300، 350 واحد دانشگاهي داريم که 100 تاي آنها بايد قدرت رقابت سخت در حوزه علم و تکنولوژي را داشته باشند.
جاسبي اذعان داشت: اگر شاخص هاي مثل مقالاتي مثل ISI و مجلات معتبر و تعداد کنفرانس ها معيار ارزيابي دانشگاه ها باشند بهتر است در صدد تحصيلات تکميلي باشيم.
جاسبي خاطرنشان کرد: در بحث تخصيص بودجه پژوهشي و تحقيقاتي در کل کشور بحث از سه درصد است، سه درصد رقم بالايي است که ادعا مي کند که به يک درصد رسيده، بودجه کل دانشگاه ها در کشور فقط به امر پژوهش و تحقيقات تعلق مي گيرد.
وي افزود: شايد بهترين و مناسبترين راه کسب درآمد غير از شهريه راه هاي پژوهشي و تحقيقاتي است.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما بايد کمک کنيم خيلي از اين اختراعات، اکتشافات و فن آوري ها به تجاري سازي برسند، تجاري سازي يکي از راه هاي مهم منبع درآمد است که در اين حوزه موفق شويم گوي سبقت را برده ايم.
به گزارش ايسکا نيوز دکتر جاسبي اذعان داشت: آنهايي که مقاله ارايه مي دهند و باعث اعتبار ما مي شوند نبايد محدوديت داشته باشند براي ما مهم اين است که مقالات مهم و معتبر باشند، کنفرانس ها علمي و پژوهشي باشند، طبيعي است که هر چقدر ما مجلات را افزايش دهيم مي توانيم حوزه تحصيلات تکميلي را رونق بخشيم.
وي افزود: هم اکنون 153 هزار دانشجوي فوق ليسانس و دکتراي تخصصي و 18 هزار دانشجوي تخصصي داريم اينها دو منبع گرانقدر براي ما هستند که ما بايد دو استفاده از آنها بکنيم. -1 نسبت هرم علمي را اصلاح کنيم -2 وقتي تعداد هيات علمي بيشتر شود طرح هاي پژوهشي و مراکز پژوهشي زياد و غني مي شوند.
جاسبي خاطرنشان کرد: اگر در دانشگاه آزاد اسلامي تعداد دانشجويان فوق ليسانس با احتساب دکتراي حرفه اي حدود پنج و شش درصد باشد قرار است ما در سال 1390 به 10 درصد و تا سال 1404 به 20 درصد برسيم و اين مستلزم اين است که تحصيلات تکميلي توسعه پيدا کند.
وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بايد در حوزه هاي مختلف مکانيزه شود و همچنين مسابقاتي از جمله ربوکاپ، اختراعات، ابداعات که تشکيل مي شوند معاونت پژوهشي بايد کمک کند و فعال شود.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما بايد اساتيد، پژوهشگران و استادان را تکريم کنيم و سعي کينم آنهايي که صاحب نظر، هنر، ديدگاه هستند و مي توانند موثر باشند جذب دانشگاه آزاد اسلا مي کنيم و سطح علمي دانشگاه آزاد اسلا مي را ارتقا» دهيم.
وي افزود: در حوزه پژوهشي يکي از مسايلي که بايد به آن توجه شود کارهاي پژوهشي مربوط به خود دانشگاه است که از جمله آنها بحث جمع آوري اطلاعات و آمار است.
جاسبي اذعان داشت: اگر بخواهيم پژوهش رونق پيدا کند بايد ابزار آن را در اختيار داشته باشيم ولي پژوهش و نوآوري بيش از آنچه که نياز به بودجه، زمان و وقت داشته باشند نياز به انگيزه دارند، معاونت پژوهشي بايد در خواب و بيداري به پژوهش فکر کند.
به گزارش ايسکانيوز،رييس دانشگاه                  آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: اميدواريم با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه در حوزه هاي مختلف بتوانيم به برنامه هاي بلند مدت در آينده برسيم.
توسعه مراکز تحقيقاتي   راهبردي ترين زيرساخت هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است
همچنين معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در اين مراسم  با اشاره به سياست ها و جهت گيري هاي اساسي و خط مشي هاي پژوهشي در دانشگاه گفت: توسعه مراکز تحقيقاتي از نظر کمي و کيفي راهبردي ترين زيرساخت هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است.  وي افزود: در دهه سوم فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي که دهه ارتقا» کيفيت نام دارد آموزش عالي با جدي ترين رقابت ها رو به رو است به همين جهت محورهاي هشت گانه در جهت سياست کلي پژوهشي دانشگاه شده است.
وي از جمله اين محورها به افزايش سطح دانشگاه در توليد علم، ارتقا» سطح کيفي، افزايش تعاملات و همکاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه، افزايش سطح رتبه بندي دانشگاه در بين دانشگاه هاي جهان اشاره کرد.
وي افزود: تعداد 88مقالات ISI در سال 81 به يک هزار و 892 مقاله در سال 86 رسيده است تا سال 90 دو هزار و 680 مقاله و در چشم انداز 1404 به 17 هزار مقاله افزايش يافته است.
وي در رابطه با مجلات علمي پژوهشي گفت: در سال 86، 47 مجله علمي پژوهشي داشته ايم و امسال اين آمار با مجوز کميسيون نشريات به 55 مجله رسيده است و تا سال 90 به 82 مجله و تا سال 1404 به 150 مجله افزايش مي يابد. دانشگاه آزاد اسلامي در سال 86، 18 فرصت مطالعاتي داشته است.
رهنماي رود پشتي به توسعه مرکز رشد و کارآفريني تاکيد کرد و گفت: سند علمي دانشگاه آزاد اسلامي با رويکرد علمي و فن آوري تا سال 1404 تنظيم شده است.
ساختار درآمدي دانشگاه آزاد اسلامي دردهه آينده تغييرمي کند
همچنين رييس دانشکده محيط زيست علوم و تحقيقات در اين مراسم  گفت: در دهه آينده ساختار درآمدي دانشگاه آزاد اسلامي تغيير مي يابد.
وي افزود : از جمله مسائل مهم و مورد توجه دانشگاه ها مساله پژوهش است، از دو سال قبل يک جلسه اي خدمت هاشمي رفسنجاني داشتيم و در اين جلسه ايده اي مطرح شد که ما بتوانيم ساختار حرکتي در دانشگاه ايجاد کنيم.
وي از جمله ويژگي هاي دانشگاه آزاد اسلامي  به 1- اينکه دانشگاه آزاد اسلامي  داراي شبکه بسيار گسترده اي است 2- در دانشگاه آزاداسلا مي  بوروکراسي کم تري مطرح است اشاره کرد.
وي افزود: بيشتر درآمد دانشگاه بحث شهريه است اين هزينه ها علي رغم اينکه مقدار بالايي است در قياس با هزينه هايي که دولت به دانشگاه هاي دولتي تخصيص مي دهد هزينه بسيار کم تري است.
عباسپور افزود: ساختار اساس نامه دانشگاه نشان مي دهد که دانشگاه آزاد اسلا مي  يک موسسه غير انتفاعي است.
عباسپور اظهار داشت: دو سال قبل با موافقيت رييس دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فناوري پيشرفته را ايجاد کرديم که اين مرکز در رابطه با تدوين اساسنامه کارهايي انجام داده است بخش اصلي آن داراي 18 کميته است و هر کميته پنج نفر عضو اصلي دارد که وظيفه آن ها هدايت دانشگاه ها در زمينه فناوري است.
وي در ادامه افزود: مرکز فناوري و داراي تشکيلاتي است که يک بخش آن دفتر تجاري سازي است که از مشاورهاي حقوقي خاص استفاده مي شود و اميد ما اين است که ظرف يک دهه اي آينده بتوانيم ساختار درآمدي دانشگاه را تغيير دهيم.
وي افزود: رد بحث زيان دانشجوي دکتراي که فارغ التحصيل مي شوند از نظر زبان هستند.
عباسپور اذعان داشت: بسياري از پژوهشي هايي که در قالب پروژه هاي پژوهشي هستند از لحاظ علمي کاربرد ندارند، پروژه هاي اطلاعات بايد تعريف شود و اساتيد بايد تشويق شوند.
وي افزود: وقتي ما مي خواهيم RANKING انجام دهيم ايران جايگاهي در دانشگاه هاي دنيا ندارد ساختار و شاخص هاي آن مشخص نشده است و بستر لازم تعريف نشده است.
وي خاطر نشان کرد: ما در عرصه ها و مقوله هايي بايد وارد شويم که ديگران مشکل دارند و نمي توانند وارد شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش