جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/11 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3125

 ضوابط گسترش بومي گزينيوسهميه هاي جديد در آزمون سراسري تصويب شد  

گروه آزمون وسنجش : شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضوابط مربوط به گسترش بومي گزيني در آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و اختصاص سهميه به جانبازان روشندل براي پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلات تکميلي را تصويب کرد.
به گزارش ايسنا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضوابط مربوط به گسترش بومي گزيني در آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را تصويب کرد.
بر اين اساس سازمان سنجش آموزش کشور موظف است بر اساس گسترش رشته هاي آموزش عالي  و با هماهنگي وزارتين علوم و بهداشت حداقل 65 درصد حجم پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را به صورت بومي استاني انجام دهد.
همچنين دانشگاه آزاد اسلامي موظف است با هماهنگي وزارتين علوم و بهداشت حداقل 70 درصد حجم پذيرش دانشجو در کليه رشته ها را به صورت بومي استاني انجام دهد.

اختصاص سهميه به داوطلبان جزيره ابوموسي در آزمون سراسري
بر اساس اين گزارش ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد وزير علوم در خصوص ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان جزيره ابوموسي در آزمون سراسري دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي را تصويب کرد.
بر اين اساس، به داوطلبان بومي جزيره ابوموسي براي ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان هرمزگان، سهميه ويژه اختصاص مي يابد.

اختصاص سهميه به جانبازان روشندل براي پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلات تکميلي
به گزارش ايسنا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين ، پيشنهاد وزارت بهداشت در خصوص ماده واحده اختصاص سهميه به جانبازان روشندل براي پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلات تکميلي را نيز تصويب کرد.
بر اساس اين ماده واحده جانبازان روشندل با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و به شرط احراز معدل معين در مقطع قبلي ، مجازند يک نوبت بدون شرکت در آزمون در مقاطع بالاتر تحصيلات تکميلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحصيل کنند. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش