جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/04/16 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3358

  17 هزار گونه گياهي و جانوري در خطر انقراض قرار دارند 

  دست کم 16 هزار و 928 گونه گياهي و جانوري در تهديد انقراض قرار دارند. حدود يک سوم آنها را دوزيستان تشکيل داده و يک پرنده از هر 8 پرنده و يک چهارم پستانداران نيز در معرض انقراض هستند. دانشمندان معتقدند، اين بحران بسيار مهمتر از بحران اقتصادي جهاني است.
اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت گزارش داد که بيش از 800 گونه گياهي و حيواني در 5 قرن گذشته منقرض شده اند و هم اکنون نيز 17 هزار گونه ديگر در خطر انقراض قرار دارند. دانشمندان بر اين باورند که اين بحران بسيار مهمتر از بحران اقتصادي جهاني است.
به گزارش جام جم آنلاين جامعه بين الملل در رسيدن به هدف حفظ تنوعات زيستي در سال 2010 ناکام خواهد ماند. تعهدي که در سال 2002 توسط بسياري از دولت ها پذيرفته شده بود.
بر اساس داده هاي منتشر شده در سال 2008 ميلادي در ليست اين اتحاديه اين خطر در ارتباط مستقيم با اوضاع مالي و اقتصادي بررسي شده و درست است که قصد انتخاب ميان اقتصاد و طبيعت را نداريم اما بايد بدانيم که تصميم گيري براي طبيعت نيز به اندازه اقتصاد مهم است.
تحليل هاي جديد نشان مي دهد که 869 گونه از سال 1500 تاکنون منقرض شده اند و در همين حال 290 گونه ديگر به شدت در خطر انقراض و نابودي قرار دارند.
دست کم 16 هزار و 928 گونه در تهديد انقراض قرار دارند که حدود يک سوم آنها را دوزيستان تشکيل داده و يک پرنده از هر 8 پرنده و يک چهارم پستانداران نيز در معرض انقراض قرار دارند.
اين آمار در حالي منتشر شده که ليست سال 2004 اين اتحاديه از انقراض 784 گونه از سال 1500 خبر مي داد. اين اتحاديه اعلام کرده که اين آمار مي تواند بيشتر باشد چرا که تنها نتيجه بررسي 7.2 درصد از 8.1ميليون گونه موجود است.
اين سازمان هشدار مي دهد که اين بحران بسيار خطرناکتر و مهمتر از بحران اقتصادي و بانکي است و ممکن است يک کارخانه بر اثر اقتصاد از بين برود اما مي شود آن را دوباره ساخت در صورتي که اگر طبيعت را از دست دهيم سرمايه اي را از دست داده ايد که هيچگاه نمي توان آن را جايگزين کرد.
بر اساس اين گزارش مهمترين تهديد براي گونه هاي زميني نابودي زيستگاهها از طريق زراعت و توسعه است اما تغييرات اقليمي هم اکنون بزرگترين تهديد تنوع زيستي محسوب مي شوند.
در بررسي 17 هزار گونه پرنده، دوزيست و برخي گونه هاي دريايي مشخص شد که بخش عمده اي از گونه هاي در خطر انقراض تنها به علت تغييرات اقليمي به اين وضع گرفتار شده اند که عبارتند از 30 درصد پرندگان، 51 درصد موجودات دريايي و 41 درصد دوزيستان.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش