جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3370

  رئيس موسسه ملي تحقيقات سلامت:
 نيمي از دانشجويان کپي برداري از پايان نامه را تخلف نمي دانند! 

رئيس موسسه ملي تحقيقات سلامت مهمترين عارضه تخلف در پژوهش را کاهش اعتماد به نظام سلامت و پژوهش و احساس عدم اعتماد در پژوهشگران دانست و گفت: متاسفانه در تحقيقي در يکي از دانشگاهها مشخص شده نيمي از دانشجويان کپي برداري از پايان نامه را تخلف نمي دانند.
به گزارش مهر، دکتر آرش رشيديان ظهر پنجشنبه در نشست تخصصي کشوري بررسي پيش نويس دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در علوم پزشکي در محل دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به اهميت رسيدگي به تخلف در پژوهش افزود: ميزان خطاهاي پزشکي همواره مورد مناقشه بوده است اما بر اساس آمارهاي جهاني يک درصد مرگ در بيمارستانها در اثر خطاي پزشکي رخ مي دهد اما از مهمترين عواقب آن مي توان به گمراه شدن و ناراحتي همکاران پژوهشي اشاره کرد.
وي صدمه ديدن اعتبار دستگاهها و دانشگاهها و همچنين ايجاد مشکلات براي محققان و ايجاد احساس حق کشي را از ديگر عواقب تخلف در پژوهش برشمرد و گفت: زماني که افرادي با تخلف در حوزه پژوهش پيشرفت کنند احساس سرخوردگي در ساير محققان ايجاد مي شود و اين موضوع به حوزه پژوهش آسيب جدي وارد مي کنند.
رئيس موسسه ملي تحقيقات سلامت با اشاره به وجود نظامهاي پيشگيري در چند کشور گفت: در صورت تصويب نظام پيشگيري از تخلف در پژوهش تنها کشور منطقه خواهيم بود که اين نظام را ايجاد کرده ايم.
وي با اشاره به مصاديق تخلف در پژوهش در کشورهاي مختلف و همچنين ايران گفت: سرقت ادبي، جعل داده هاي يک تحقيق، سرقت ادبي در ترجمه هاي فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي، جعل هويت نگارنده مقاله و ساير مواردي از اين دست بخشي از مصاديق تخلف در پژوهش محسوب مي شوند.
رشيديان يادآور شد: تحقيقي در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در مورد نظر دانشجويان نسبت به تخلف در پژوهش مورد پرسش قرار گرفته که متاسفانه نيمي از دانشجويان کپي گرفتن از پايان نامه ها را مردود نمي دانستند و حدود 37 درصد از دانشجويان معتقد بودند تخلف پژوهشي بيشتر در مصداق سرقت ادبي انجام مي گيرد و تنها نيمي از آنها تحريف داده ها در نتايج آماري يک مقاله را مردود دانستند.
وي اضافه کرد: اين نشان مي دهد که موضوع بسيار جدي است و تغيير نگرش بايد انجام گيرد در واقع به دليل شايع بودن اين موضوع دانشجو نمي داند که کپي از پايان نامه ديگران و ذکر نکردن آن در  کار خود تخلف است. رئيس موسسه ملي تحقيقات سلامت با تاکيد بر اين موضوع که خريد و فروش پايان نامه در وزارت بهداشت هيچگاه جدي نبوده است يادآور شد: البته بايد توجه داشت که شايعه خريد و فروش مقاله در برخي مواقع شنيده مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش