جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3394

  رديف استخدامي و اعتبارات مالي مورد نياز براي جذب هيات علمي تامين شده است  

رديف استخدامي و اعتبارات مالي مورد نياز براي جذب هيات علمي توسط دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي تامين شده است .
 به گزارش "ايسکانيوز"دکتر کي نژاد رئيس هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور در حاشيه همايش سراسري طرح معرفت هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاههاي زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به هماهنگي کامل و وحدت رويه براي جذب هيات علمي بين دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي گفت : براي استخدام و جذب هيات علمي کليه نيازها از جمله رديف استخدامي و اعتبارات مالي توسط دانشگاهها در حد نياز تامين شده است و در صورت وجود مشکلي در اين زمينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس محترم شوراي اسلامي مساعدت لازم را خواهند داشت .
دبير سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينکه بر اساس روش جديد جذب هيات علمي، دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي در دو مقطع زماني بهمن ماه و شهريور ماه هر سال فراخوان عمومي براي جذب هيات علمي مي دهند گفت : بعد از اولين فراخوان عمومي براي جذب هيات علمي که در بهمن ماه 1387 در مطبوعات و پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها درج شد، تعداد زيادي درخواست عضويت براي هيات علمي ارائه شد که تا آخر شهريور ماه امسال کليه اين درخواست ها تعيين تکليف خواهند شد .
دکتر کي نژاد تاکيد کرد که با توجه به جذب متخصصين و اساتيد، در مهر ماه امسال دانشگاهها بيش از پيش ارتقا کيفي پيدا خواهند کرد و از تمام ظرفيت هاي کشور براي رشد و صعود به قله هاي برتر علمي دنيا استفاده مي شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت : تشکيل هيات عالي جذب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيات مرکزي جذب هيات علمي در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و هيات هاي اجرايي در دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي و اتخاذ ساز و کار واحد در اين هيات ها براي ايجاد وحدت رويه، توانمند سازي و پويايي دانشگاهها صورت مي گيرد.
عضو هيات امناي بنياد ملي نخبگان گفت : در اين همايش سراسري که اعضاي هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاههاي زير نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي در آن حضور داشتند و با توجه به اينکه همايش سراسري اعضاي هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاههاي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم قبلا برگزار شده است در آينده نزديک همايش سراسري هيات هاي اجرايي جذب دانشگاه آزاد اسلامي نيز برگزار مي شود که اين همايش ها در راستاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي در بدو و حين خدمت و آشنايي اساتيد با ظرفيت ها، مسائل و مشکلات فني و پزشکي و... کشور و مباحث معرفتي و ديني نيز بحث و برنامه ريزي مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش