جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3394

  مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني آذربايجان غربي گفت:
 توليد گندم در آذربايجان غربي 500 برابر شده است 

اروميه - خبرنگار آفرينش
مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني آذربايجان غربي گفت: توليد گندم در آذربايجان غربي 500 برابر شده است.
اسماعيل عباسعلي زاده اظهار داشت: از آغاز خريد گندم در آذربايجان غربي تاکنون 400 هزار تن گندم از کشاورزان استان خريداري شده که از اين ميزان، 345 هزار تن توسط شرکت غله و مابقي توسط سازمان تعاون روستايي خريده شده است.
وي با اشاره به اينکه خريد گندم از چهارم تيرماه در استان آغاز شده است و تا پايان آذرماه ادامه دارد، گفت:  کشاورزان شهرستان هاي بوکان با 60 هزار تن، نقده با 45 هزار تن و مهاباد با 42 هزار تن بيشترين ميزان گندم را به مراکز خريد تحويل داده اند.
مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني آذربايجان غربي افزود: پيش  بيني مي شود امسال 500 هزار تن گندم از کشاورزان استان خريداري شود که اين ميزان در سال گذشته به خاطر خسارت هاي ناشي از خشکسالي و سرمازدگي 100 هزار تن بود.
وي با بيان اينکه در سال جاري ظرفيت سيلوهاي گندم در آذربايجان غربي با 25 درصد افزايش به بيش از 600 هزار تن افزايش مي يابد، اضافه کرد: پيش بيني  مي شود تا پايان سال جاري با بهره برداري از اين واحدها امکان جذب گندم مازاد بر نياز کشاورزان ساير استان ها در آذربايجان غربي فراهم شود
عباسعلي زاده با بيان اينکه از آغاز خريد گندم در آذربايجان غربي از گندم کاران تاکنون 5 هزار تن محصول به مراکز خريد تحويل داده اند، افزود: در دو سال گذشته نزديک به 315 هزار تن به مجموع 84 هزار تن ظرفيت موجود نگهداري گندم در آذربايجان غربي اضافه شد که در حدود چهار برابر افزايش داشت.
وي ادامه داد: امسال در 410 هزار و 369 هکتار از اراضي استان گندم کشت شده است که پيش بيني مي شود از اين اراضي 745 هزار و 585 تن محصول برداشت شود.
مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت آذربايجان غربي افزود: خريد گندم از ابتداي سال جاري در 30 مرکز خريد در شهرستان هاي اروميه، ماکو، بوکان، نقده و مهاباد آغاز شده و تا آذر ماه ادامه دارد.
عباسعلي زاده با بيان اينکه در سال جاري 537 هزار تن گندم کشاورزان استان از سوي شرکت غله و خدمات بازرگاني و تعاون روستايي استان خريداري مي شود، تصريح کرد: اين ميزان گندم در پنج باب سيلوي دولتي و 14 سيلوي بخش خصوصي ذخيره سازي مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش