جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/06/21 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3412

 قنبري:نيازمند بازگشت آرامش به کشورهستيم 

گروه سياسي:سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس  با اشاره به راي اعتماد نمايندگان به 18 نفر از وزراي پيشنهادي دولت دهم، گفت: با راي اعتماد نمايندگان به وزراي دولت دهم که طبق گفته آقاي باهنر از سر مصلحت بوده است، تعاملي مصلحتي بين مجلس و دولت به وجود آمده که اکنون دولت بايد گام بعدي را بردارد، به اين معنا که مراقبت کند تا وزراي انتخاب شده معاونان، مديران و مشاوراني قوي و توانا را براي خود انتخاب کنند تا با ضعف کارآمدي مواجه نشوند.داريوش قنبري در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: وزرايي که از مجلس راي اعتماد گرفتند، بايد بحث کارآمدي را که به عنوان معيار از سوي رييس مجلس مطرح شده بود، مدنظر قرار دهند و توجه داشته باشند حالا که انتخاب شده اند بايد از مديراني توانا و کارآمد در کنار خود استفاده کنند. چرا که اين راي اعتماد به اين معنا نيست که مجلس در ادامه پيگير وظايف نظارتي خود نباشد بلکه به شکل جدي حقوق نظارتي خود را اعمال مي کند.وي اضافه کرد: درباره وزرايي که از مجلس راي عدم اعتماد گرفتند، هم عنصر کارآمدي را مي توان دليل اين اقدام مجلس دانست، به اين معنا که توان اين افراد براي اداره  وزارتخانه  مزبور براي نمايندگان احراز نشده بود و ضعف اين افراد با معيار مصلحت هم جبران نمي شد.نماينده  مردم ايلام در خانه  ملت، لزوم رسيدگي به سو» مديريت را از اولويت هاي پيش روي دولت دهم عنوان کرد و افزود: دولت بايد اقدامي در اين زمينه انجام دهد، تا از عهده  اداره  کشور برآيد. اولويت ديگري که دولت بايد براي خود ترسيم کند، داشتن برنامه است و اين که بر اساس آن برنامه و استراتژي حرکت کند، چرا که در غير اين صورت فرصت هاي بسياري از بين خواهد رفت.قنبري تعامل با قواي ديگر را از جمله مقتضيات کشور خواند که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد و گفت: يکي از عواملي که باعث راي اعتماد نمايندگان به برخي وزرا شد، وعده  آقاي احمدي نژاد درباره  تعامل بهتر دولت با مجلس بود. دولت بايد اين تعامل را در عمل ايجاد کند وگرنه ممکن است نمايندگان به آن بدبين شوند. زماني هم که تنشي بين قوا وجود داشته باشد، نمي توان آن طور که بايد و شايد از فرصت ها استفاده کرد، پس دولت بايد از بروز اين اتفاق جلوگيري کند.اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس در ادامه، تاکيد کرد: تلاش در جهت حرکت کشور به سمت آرامش و ثبات و پرهيز از اظهارات خلاف آرامش از جمله ديگر اولويت هاي پيش روي دولت است. ما امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازگشت آرامش و ثبات به کشور هستيم. علاوه بر اين با حل مسايل و مشکلات مربوط به انتخابات از جمله مساله زندانيان مي توان در جهت آشتي ملي گام برداشت تا به کدورت هاي ايجاد شده خاتمه داده شود.  وي در پايان با تاکيد بر لزوم تدوين برنامه  عملياتي از سوي دولت براي کاهش نرخ تورم و اشتغال زايي جوانان، گفت: دولت بايد به دور از شعارزدگي برنامه اي عملي را براي کاستن از حجم تورم در پيش گيرد. علاوه بر اين بيکاري و نبود اشتغال هم از موضوعاتي است که باعث از دست رفتن فرصت هاي بسياري در راستاي رشد و توسعه  کشور شده است. پس با برنامه ريزي درست نبايد اجازه دهيم که بي برنامگي در اين زمينه باعث آسيب به کشور شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش