جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/02/08 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3582

 ياد داشت  

 تدوين اساسنامه جامع فدراسيون هاي ورزشي
از سوي سازمان تربيت بدني اساسنامه جامع فدراسيون هاي ورزشي در حال تهيه و تدوين است تا با رفع برخي ابهامات و فقدان دستورالعمل هاي قانوني امور فدراسيون ها به نحو مطلوب تري اداره شود.
دراين راستا سازمان تربيت بدني با هدف به روز کردن اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي و تهيه دستورالعملي جامع، هماهنگ و متناسب با هر رشته ورزشي طرح تدوين اساسنامه جامع فدراسيون هاي ورزشي را در دست تدوين دارد.وجود برخي نقايص و اشکالات در اساسنامه جاري فدراسيون هاي ورزشي و مسکوت بودن قانون نسبت به پاره اي از امور اجرايي و اداري فدراسيون ها مشکلات و تعارضاتي را در نحوه اداره فدراسيون ها ايجاد کرده بود که اين روند موانع جدي را براي فعاليت و انجام ماموريت هاي قانوني آنها ايجاد مي کرد.از همين رو سازمان ورزش طرح تدوين اساسنامه جديد فدراسيون هاي ورزشي را آغاز کرد و معاونت طرح و برنامه با همکاري بخش حقوقي سازمان تربيت بدني از چند ماه گذشته ماموريت يافتند تا کار بازنگري، اصلاح و تدوين اساسنامه جديد فدراسيون هاي ورزشي را در اولويت کاري خود قرار دهند.براين اساس در تدوين و نگارش اساسنامه جديد تمامي جوانب حقوقي و بين المللي و تشکيلاتي نهادهاي بين المللي ورزشي مورد دقت نظر قرار گرفت به طوري که ضمن مطالعه و بررسي اساسنامه 12 فدراسيون بين المللي در بخش قهرماني و توجه به الزامات و قواعد بين المللي، قوانين ملي و بومي کشور نيز متناسب با خصوصيات و شاخص هاي هر فدراسيون ورزشي ديده شده که از اين نظر اساسنامه جديد مي تواند از جامعيت و شمول قانوني بالايي برخوردار باشد.مسئولان سازمان تربيت بدني اميدوارند با تدوين اين اساسنامه بخش عمده اي از نارسايي ها و موانع قانوني در مديريت و اداره امور جاري فدراسيون هاي ورزشي برطرف شود.طرح تدوين اساسنامه جديد فدراسيون هاي ورزشي که با رويکردي جديد ايجاد چارچوب هاي قانوني را براي فدراسيون ها ترسيم مي کند، پس از ماه ها کار کارشناسي و ساعت ها بررسي و مطالعه بر روي نواقص موجود در اساسنامه قديمي، اين روزها مراحل نهايي خود را سپري مي کند.اين طرح که اصلاح و بازنگري آن در حوزه ورزش سازمان تربيت بدني به اتمام رسيده در حال حاضر در مرحله تطبيق با قوانين حقوقي سازمان است تا تعارض و ناهماهنگي با قوانين حقوقي سازمان تربيت بدني نداشته باشد.پيش بيني مي شود تدوين اساسنامه جديد فدراسيون هاي ورزشي ظرف دو ماه آينده و حداکثر تا پايان بهار سال جاري نهايي و براي تاييد و اجرايي شدن به هيئت دولت ارائه شود.اساسنامه جديد پس از بررسي در کميسيون هاي تخصصي دولت و انطباق آن با قوانين جاري و دولتي، به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد و براي اجرا به سازمان تربيت بدني ابلاغ خواهد شد.سازمان تربيت بدني اميدوار است با اجراي اساسنامه جامع فدراسيون هاي ورزشي ضمن برقراري دستورالعمل هاي جديد، هماهنگ و يکپارچه متناسب با هر رشته ورزشي، موانع و محدوديت هاي قانوني گذشته در نحوه اداره و راهبري فدراسيون هاي ورزشي برطرف شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه