جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/02/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3586

  برداشت انبه در هرمزگان 

بندرعباس - خبرنگار آفرينش
مدير باغباني سازمان جهادکشاورزي هرمزگان با اشاره به اينکه هرمزگان رتبه اول توليد انبه را در کشور دارد گفت: برداشت انبه در هرمزگان جهت توليد ترشي شروع شد. مجيدرضا پاکاري افزود: از 2هزار و 562 هکتار اراضي استان که به کشت انبه اختصاص يافته، در سال گذشته ميزان 28 هزار تن محصول انبه با ميانگين عملکرد11 تن در هر هکتار عايد انبه کاران شده است.وي از ميزان سطح زيرکشت انبه در سالجاري سخن به ميان آورد و افزود: در سالجاري بيش از 2 هزار و 700 هکتار از اراضي هرمزگان به کشت انبه اختصاص يافته است که با پيش بيني ميانگين عملکرد 11/8 تن در هر هکتار اميد مي رود به دليل شرايط اقليمي و تغذيه مناسب بيش از 30 هزارتن محصول انبه از اراضي استان برداشت شود. وي نقاط مهم کشت انبه را شهرستان هاي ميناب، رودان، بندرعباس و جاسک برشمرد و عنوان کرد: مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي انبه، تغذيه مناسب، اجراي برنامه هاي راديويي و ترويجي و همچنين توزيع مناسب کود در افزايش توليد در سطح هکتار اين محصول تاثير بسزايي داشته است.پاکاري ادامه داد: در اراضي که قابليت مناسب و مطلوب براي توسعه ميوه هاي گرمسيري وجود داشته، باغات انبه احداث شده و در طرح جايگزيني باغات يکي از درختان جايگزين شده در اين طرح انبه بوده است.مدير باغباني بهبود عمليات بهزراعي را در سال هاي اخير مثبت ارزيابي کرد و افزود: قيمت بالاي اين محصول نسبت به ميوه هاي ديگر از مزيت هاي توليد انبه در استان هرمزگان است.پاکاري استان هرمزگان را داراي رتبه نخست کشوري دانست و افزود: شهرستان ميناب از نظر سطح زيرکشت و توليد رتبه نخست استان را داراست.مدير باغباني جهادکشاورزي در پايان فصل کاشت درخت انبه را اوايل دي ماه تا اواخر اسفندماه برشمرد و تصريح کرد: گل دهي درختان انبه از بهمن تا اسفند صورت مي پذيرد و فصل برداشت ميوه کال اين محصول نيمه دوم ارديبهشت ماه تا اوايل مردادماه و برداشت انبه رسيده از اواسط خردادماه تا پايان شهريورماه ادامه خواهد داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه