جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/05/09 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3655

 نتايج مسابقات دووميداني المپياد ورزشي دانشجويان پسر
 دانشگاه تهران قهرمان4 در 400 امدادي 

نتايج 12 ماده از مسابقه هاي رشته دووميداني المپياد دانشجويان پسر سراسر کشور قطعي شد.نتايج اين12 ماده به شرح زير است:
4 در 400 امدادي:دانشگاه تهران قهرمان اين ماده شد.دانشگاه اصفهان عنوان نايب قهرماني را از آن خود کرد و دانشگاه شهيد بهشتي نيز سوم شد.
10 گانه:صالح عزيز از دانشگاه فردوسي مشهد مقام قهرماني و امير فرامرزي از دانشگاه اصفهان مقام نايب قهرماني را به خود اختصاص دادند و جواد اشرفي نيز از دانشگاه مازندران سوم شد.
پرتاب وزنه:مهدي شاهرخي از دانشگاه تربيت معلم تهران اول شد و علي شاهرخي از دانشگاه تهران و حميد ابراهيمي نژاد از دانشگاه فردوسي مشهد به ترتيب مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
پرش با نيزه:محمدحسن رباني از دانشگاه تهران، صالح عزيزي از دانشگاه فردوسي مشهد و حسين نظري از دانشگاه تربيت معلم تهران به ترتيب نفرات برتر اين ماده شدند.
پياده روي 10 کيلومتر:سعيد عباسي از دانشگاه شهيد بهشتي قهرمان شد و عباس عبدالملکي از دانشگاه تربيت معلم تهران و جواد شعباني از دانشگاه خواجه نصير طوسي مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
110 متر بامانع:مجتبي پوستچي از دانشگاه امام رضا(ع)، سيف الله چولمقامي از دانشگاه اصفهان و مجتبي اميدوار از دانشگاه فردوسي مشهد رتبه هاي اول تا سوم را از آن خود کردند.
200 متر:عليرضا حبيبي از دانشگاه امام رضا(ع)، هاشم خزايي از دانشگاه تهران و ميثم رضي از دانشگاه گيلان به ترتيب نفرات برتر اين ماده شدند.
 پرش سه گام:عليرضا حبيبي از دانشگاه امام رضا(ع)، مهدي عالي زاده از دانشگاه تبريز و مصطفي جهانگيران از دانشگاه فردوسي مشهد نفرات اول تا سوم شدند.
3000 متر آزاد:محمد صالح رستمي از دانشگاه شهيد بهشتي قهرمان شد و مصطفي صبوري از دانشگاه شهيد بهشتي و رحيم رستگار از دانشگاه قم به ترتيب رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
400 متر:هاشم خزايي از دانشگاه تهران، اکبر داوري از دانشگاه علوم انتظامي و امير ماهي از دانشگاه امام رضا (ع) نفرات برتر اين ماده ورزشي شدند.
1500 متر:محمد صالح رستمي از دانشگاه شهيد بهشتي قهرمان شد و مقام نايب قهرماني و سومي به ترتيب به ميلاد شريفي از دانشگاه کردستان و عباس کيهانيان از دانشگاه تربيت معلم تعلق يافت.
پرتاب ديسک:علي شاهرخي از دانشگاه تهران قهرمان شد.نايب قهرماني به مستعان معتمد از دانشگاه مازندران رسيد و حميد ابراهيمي نژاد از دانشگاه فردوسي مشهد سوم شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه