جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/06/16 - روزنامه سراسري صبح ايران ( سه شنبه) نسخه شماره 3686

 عضو هيات علمي واحد زاهدان:
 GIS بانک اطلاعات جغرافيايي، براي استفاده بهتر از کاربري هاي شهري و روستايي است 

عضو هيات علمي و استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري اين واحد دانشگاهي گفت: GIS يک بانک اطلاعات جغرافيايي، براي استفاده بهتراز کاربري هاي شهري و روستايي است.
به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي واحد زاهدان، دکتر غلامرضا ميري افزود: ظهور تصاوير ماهواره اي منابع جديدي از اطلاعات را براي مراجعه افراد درگير در مديريت شهري ايجاد کرده  است و در اين رابطه سيستم اطلاعاتي جغرافيايي GIS نقش عمده اي براي اين داده ها ايجاد کرده است.
استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري در ادامه گفت: در چند سال اخير با رشد فزاينده شهرها و شهرنشيني مواجه بوده ايم و اين در حالي است که وضعيت شهرها پاسخگوي نيازهاي مردم نيست.
ميري تصريح کرد: توزيع عادلانه کاربري هاي شهري و فراهم آوردن شرايط مناسب خدمات شهري براي همگان نياز به يک برنامه ريزي کامل و مدون دارد و کسب اطلاعات نياز به يک سيستم مدرن و يکپارچه را مي طلبد که درحال حاضر جوابگوي اين متخصصان شهري تا حدود زيادي استفاده از GIS  شهري است.
ميري همچنين به کاربرد موثر GIS در روستاها اشاره کرد و گفت: اين طرح مي تواند به منابع آ بي،  نحوه استفاده از زمين هاي کشاورزي، گردشگري روستايي و توسعه روستاها نقش عمده اي را ايفا کند.
وي اظهار داشت: براي بدست آوردن ماهيت و ارزش زمين ابتدا بايد برداشتي از وضع موجود انجام شود که به کمک واردکردن اطلاعات به نرم افزار GIS  مي توان همه اطلاعات مربوط را به وضع موجود از لحاظ کاربري، کيفيت و عمر بنا بدست آورد و اين اطلاعات را به روز کرد.
کارشناس برنامه ريزي شهري در پايان گفت: GIS مي تواند داده ها را از يک ساختار به ساختاري ديگر پوشش دهد و چالش موجود و بسياري ازمسائل ترافيکي، حمل و نقل، سرويس هاي پستي را برطرف سازد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اطلاعيه
دانش و پژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه