جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/06/16 - روزنامه سراسري صبح ايران ( سه شنبه) نسخه شماره 3686

 روانشناسي رشد کودک (2 تا 7 سالگي )  
 استاد :دکتر احدي---- ---دانشجو : سميه محمد تبار ( قست ششم)

 تکلم اجتماعي شده زماني بوجود مي آيد که کودک مي تواند برداشتهاي ذهني خود را بيان کند و علاوه بر آن، ديدگاه هاي ديگران را نيز به حساب آورد و به آن توجه کند.به اين ترتيب کودک به مرور ميتواند به تبادل افکار با ديگران بپردازد.تغيير تکلم خودمدار به تکلم اجتماعي شده،با سن کودک ارتباط چنداني ندارد،بلکه در اين زمينه شخصيت کودک نقش تعيين کننده دارد.کودکان خودمدار در هر سن از خود صحبت ميکنند،ولي همين کودکان هرچه بزرگتر ميشوندو بيشتر با همسالان خود معاشرت ميکنند،از ميزان خودمداري آنها کاسته ميشود.معمولا هر چه گروه همسالان وسيعتر باشد،تکلم خودمدار کودک نيز کمتر است. 
 برخي عوامل موثر در رشد گويايي
عوامل گوناگوني در رشد گويايي کودک موثر است که از مهمترين آنها مي توان گروه همسالان، راديو و تلويزيون، کتاب و قصه هاي کودکان را نام برد; ولي قبل از ورود هر عامل ديگر در رشد تکلم کودک، مادر مي تواند در رشد گويايي و گسترش آن تاثير بسيار داشته باشد. مادر بايد از تمامي اوقاتي که با کودک است استفاده کند و با کودک حرف بزند; البته دليلي ندارد بزرگسالان با کودک به زبان کودکانه صحبت کنند. 
فراهم کردن موقعيت هايي که کودک بتواند با کودکان ديگر بازي و ارتباط بر قرار کند، در رشد گويايي او بسيار موثر است. در کودکستان ومهد کودک اين موقعيت به راحتي فراهم مي شود.کودک در گروه احساس مي کند که براي بازي کردن و ايجاد ارتباط با ديگران و برآوردن خواسته ها و نيازهايش به زبان احتياج دارد. سوالاتي برايش مطرح مي شود که دوست دارد از کودکان ديگر بپرسد. همين احساس نياز به صحبت کردن، او را تشويق مي کند که از لغات جديد در مکالماتش استفاده کند. 
قصه
قصه خواني و قصه گويي براي کودکان  پيش دبستاني نقش بسزايي در رشد و شکوفايي خلاقيت آنان دارد. 
تاثير قصه در کودکان
داستان و قصه نقش بسيار مهمي در تکوين شخصيت کودک دارد. از طريق قصه ها و داستان هاي خوب، کودک به بسياري از ارزش هاي اخلاقي پي مي برد. پايداري، شجاعت، نوع دوستي، اميدواري، آزادگي، جوانمردي، طرفداري از حق و حقيقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هايي هستند که هسته ي مرکزي بسياري از قصه ها و داستان ها را تشکيل مي دهند. 
پرورش حس زيبايي شناسي در کودک، متوجه ساختن کودک به دنيايي که اطرافش را فرا گرفته، پرورش عادات مفيد در کودک، تشويق حس استقلال طلبي و خلاقيت کودک هدف هاي اصلي طرح قصه هاي خوب براي کودکان است. 
کودک در اين سالها دلباخته داستان و قصه است. اگر قصه اي چندين بار براي او تکرار شود، باز هم با کمال علاقه به آن گوش مي دهد واز آن لذت مي برد. دلبستگي و توجه کودک به قصه چنان است که اگر هنگام بازگويي کوچکترين نغييري در داستان داده شود، فورا متوجه شده و آن را تصحيح مي کند. 
لکنت زبان
لکنت زبان در ميان کودکان بسيار شايع است و بيشتر در پسر ها و در سنين دو تا پنچ سالگي ديده مي شود. لکنت زبان بصورت اختلال در آهنگ کلمات يا مکث کردن در بيان کلمات، تکرار يا کشيدن صداها يا تبديل آنها به صداهاي جانشين و اداي بريده کلمات مشخص مي شود. بيشتر کودکان در حضور جمع و بخصوص در مدرسه يا در حضور افراد غريبه وضع دشوارتري دارند و به عکس، در تنهايي يا هنگام سرود خواندن و همنوايي با ديگران اشکالي در تکلم ندارند. 
در بسياري از موارد، بين لکنت زبان کودک وحالات عاطفي او، ارتباط زيادي وجود دارد; يعني لکنت زبان بر اثر اضطراب وناراحتي کودک بوجود مي آيد. 
گاهي لکنت زبان بعلت اختلالي است که در رشد مغز بوجود مي آيد. علت لکنت زبان هر چه باشد، خواه حالات رواني طفل يا اختلال در رشد مغز، بعلت طرز برخورد نادرست والدين و آثاري که بر کودک مي گذارد، به مرور با ناراحتيهاي ديگر همراه مي شود و مسئله را براي کودک پيچيده تر مي کند. 
براي درمان لکنت زبان، مخصوصا لکنت زباني که بعلت اضطراب و ناراحتيهاي کودک بوجود آمده باشد، بايد به کودک توجه زيادي کرد و سعي شود کشمکشها و ناراحتيهاي کودک تا آنجا که ممکن است از بين برود. اين ناراحتي ها معمولا با رفع اضطراب و ناراحتي کودک رفع شدني است; ولي نبايد انتظار داشت لکنت زبان ناگهان بهبود يابد. بهبود لکنت زبان به مرور صورت مي گيرد و در طول مدت بهبود نبز مواردي از برگشت ديده مي شود. 
ذ)رشد شناختي (ذهني )
از نظر پياژه رشد عبارت است از دنباله اي از مراحل   که تمام کودکان آن را طي مي کنند تا به سطح رشد افراد بالغ برسند. اين دنباله مراحل   ثابت و غير قابل تغييرند و همه کودکان تمامي اين مراحل را به ترتيب ثابتي مي   گذارنند و هيچ مرحله اي نمي تواند حذف شود. محدوديت هاي سني براي هر مرحله مطلق    نيست و اگر کودکي در سن معيني رفتار ويژه اي را ابراز نکند نابهنجار نمي باشد.   پياژه تاکيد مي کند که تجربيات کودک و نيز محيط فرهنگي او بر روي سن مربوط به هر   مرحله رشد موثر است.
ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اطلاعيه
دانش و پژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه