جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 سرمقاله 

 گراني پيش از موعد

« سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درمقابل رفتارهاي غيرواقعي در بازار سکوت نمي‌کند».سخنان فوق را چندي پيش وزير بازرگاني در مورد کنترل قيمت‌ها همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي اعلام کرد وي همچنين اضافه کرد نبايد اجازه داد افرادي به بهانه اجراي قانون هدفمندسازي با گرانفروشي و يا احتکار عرصه را بر مردم تنگ کنند .اين سخنان در حالي است که هم اکنون که قانون هدفمند کردن يارانه ها هنوز اجرا نشده و موعد نهايي اجراي آن دقيقا مشخص نيست برخي از قيمت ها سير صعودي به خود گرفته و برخي از واردکنندگان و توليدکنندگان و فروشندگان داخلي هم از ضعف نظارتي دولت سواستفاده کرده و بنا به دلايل گوناگوني قيمت محصولات خود را به بهانه هدفمندشدن يارانه ها از 5تا20 در صد و حتي بيشتر افزايش داده اند امري که در واقع از انجا که هنوز هدفمندي يارانه ها آغاز نشده هم باعث ناخرسندي شماري از مردم و هم باعث تعجب کارشناسان شده است در اين بين پيش از اين قرار بود كه قيمت‌ها همزمان با اجراي طرح، تغيير كند و افزايش قيمت‌ها پيش از آن توجيهي ندارد اما اين گراني پيش از موعد و تداوم آن در برخي از کالاها ميتواند پيامد هايي منفي را بر ساير ابعاد بر جا گذارده و حتي به افزايش بيشتر تورم در پس از اجراي هدفمند سازي يارانه ها منجر شود امري که در کنار جو تورم انتظاري در جامعه احتمال افزايش قيمتها را بالا مي برد و حتي ميتواند موج مصنوعي گراني که ممکن است با سکوت و کم کاري دولت همراه باشد را دامن زند .آنچه مشخص است اينک کشور در آستانه اجراي هدفمند سازي يارانه ها قرار دارد در اين بين کنترل لحظه به لحظه بازار را قبل از اجراي قانون هدفمندسازي از تکاليف دولت است در اين حال در واقع افزايش منطقي و حداقلي قيمت‌ها همزمان با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي امري طبيعي است و ممکن است قيمت‌ها پس ازاجراي قانون کمي تغيير کند اما امر مسلم آن است تا آن زماني که هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نيست بايد از هرگونه افزايش قيمت جلوگيري کرد و گذشته از آن بايد اشاره کردکه هر افزايش قيمتي چه پيش از اجرا ي قانون و چه در زمان اجراي قانون بايد با استناد به مدارک مستند و مستدل و مورد تاييد باشد تا نگراني عمده اي که درباره تورم احتمالي حاصل از اجراي اين طرح که مركز پژوهش‌ها و اقتصاددانان رقم تورم 50 تا 60درصد و دولت 12 تا 20درصد را پيش‌بيني كرده‌اند کم و کمتر شود .در اين حال هر چند دولت کوشيده است تا با راه‌اندازي ستاد بازرگاني هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير اقدامات نظارتي از موج گراني قبل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها جلوگيري کنند اما گراني هاي بوقوع پيوسته در برخي از کالاها نشان از ان مي دهد که اين اقدامات کافي نبوده و نيازمند توجهي دو چندان به بازار وتاثيرات رواني آن در استانه اجراي اين طرح مهم است .

علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه