جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 مقام معظم رهبري در ديدار دانشگاهيان قم:
 جوانان، خود را براي اداره کشورآماده کنند 

گروه سياسي
: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر از جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان در قم، بصيرت را در دو سطح «جهان بيني توحيدي» و «حوادث و رويدادها»، زمينه اساسي برنامه ريزي بلندمدت براي استمرار پيشرفت اقتدار ملي خواندند و با تشريح نکات و ظرائفِ مفهوم بسيار مهم بصيرت تأکيد کردند: جوانان بيدار، بصير و پرشور ايران، با ادامه تلاش مبارک خود در مسير سربلندي ايران اسلامي، براي اسلام پرعظمت، ميهن عزيز، ملت بزرگوار و تاريخ اين سرزمين بزرگ، عزت و افتخار مي آفرينند. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار که در شبستان امام خميني حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها برگزار شد در تبيين عميق ضرورت بصيرت ملي، برنامه ريزي بلندمدت جبهه دشمنان اسلام و انقلاب را واقعيتي انکارناپذير خواندند و خاطرنشان کردند:  شواهد و قرائن فراوان اثبات مي‌کند که حوادثي که گاه در کشور رخ مي دهد از جمله حوادث سال 78 و فتنه 88، از نتايج برنامه ريزيهاي ميان مدت و بلندمدت دشمن است. ايشان، قضاياي سال گذشته را تجديد حياتي براي برنامه هاي دشمن دانستند و افزودند: البته آنها سعي کردند که در فتنه سال 88 با ملاحظه همه جوانب، اقدام کنند، اما به فضل خدا شکست خوردند که البته در سايه حضور و هوشياري ملت، بايد که شکست مي خوردند. رهبر انقلاب اسلامي، تداوم توطئه‌هاي استکبار را با وجود شکست هاي متعدد آنان، نشانه مأيوس نشدن زورگويان جهاني خواندند و افزودند: با توجه به اين واقعيت، نظام اسلامي و ملت ايران نيز بايد هوشيارانه، به دنبال برنامه ريزيهاي بلندمدت باشند. ايشان، با يادآوري تلاش مراکز و کانونهاي «فکري، سياسي و فرهنگي» براي برنامه ريزي بلندمدت افزودند: آنچه زمينه اساسي اين برنامه ريزي راهبردي را فراهم مي کند، افزايش و تعميق بصيرت عموم مردم بويژه جوانان است. حضرت آيت الله خامنه‌اي، جوانان را ميدان دار عرصه بصيرت ناميدند و تأکيد کردند: بصيرت نورافکني است که در تاريکي‌ها، راه را نشان مي دهد و قطب نمايي است که در بيابان‌هاي پرغبارِ حيرت، مسير صحيح حرکت به سمت هدف را مشخص مي سازد. رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت ذاتي بصيرت، اين مسئله را شرط لازم دستيابي به موفقيت کامل خواندند و افزودند: اگر همه شرايط ديگر فراهم شود، اما بصيرت وجود نداشته باشد، رسيدن به اهداف، عملاً ممکن نخواهد بود.

ايشان بصيرت را در دو سطح «اصولي و مبنايي و بصيرت در قبال حوادث» طبقه بندي کردند و افزودند: بصيرت در سطح اصولي آن، در فهم اساسي مفاهيم توحيدي و برخورداري از جهان بيني توحيدي، معنا و مفهوم مي يابد. حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين بيشتر اين سطح از بصيرت افزودند: در نگاه توحيدي، جهان، مجموعه اي نظام مند و قانونمدار، و زندگي انسان کاملاً هدفدار است. رهبر انقلاب اسلامي، زندگي در نگاه توحيدي را، تلاش مستمرِ جهت دار و هدفمند دانستند و افزودند: با اين نگاه، هستي و زندگي، زيبا و پرمعناست و هر حرکت و تلاش داراي اجر و پاداش الهي است، به همين علت در نگاه توحيدي، يأس و سرخوردگي و افسردگي، معنا ندارد. حضرت آيت الله خامنه اي، در مقابل، جهان بيني مادي را، منجر به فقدان اهداف اساسي و هدايتگر در زندگي انسان خواندند و افزودند: اين نوع نگاه به هستي، در لذت و سود شخصي خلاصه مي شود و يأس و نااميدي در انتظار کساني است که به اينگونه اهداف دست پيدا نمي کنند. ايشان توجه و دقت در تفاوت اساسي معرفت مادي و غيرمادي را شکل دهنده و تحکيم بخش پايه هاي بصيرت دانستند و افزودند: بايد اين نوع بصيرت را در نگاه و نگرش خود تأمين کنيم تا از نوعي استحکام و موفقيت هميشگي در فکر و عمل برخوردار شويم. رهبر انقلاب اسلامي، بصيرت در قبال حوادث گوناگون را سطح ديگري از مفهوم بصيرت برشمردند و با استناد به خطبه هاي مختلف نهج البلاغه به تبيين ابعاد مختلف اين نوع از بصيرت پرداختند. ايشان خاطرنشان کردند: بصيرت به تعبير اميرمؤمنان، يعني مشاهده درست و دقيق حوادث، تفکر و تدبر در آنها و سنجيدن مسائل و حوادث. حضرت آيت الله خامنه اي، بستن چشم برروي حقايق واضح را از جمله لغزشگاه‌هاي انسان دانستند و افزودند: بايد چشمان خود را باز کنيم و از حوادث، سطحي عبور نکنيم، تا در پرتو تفکر و تدبر و سنجش صحيح مسائل، به بصيرت دست يابيم. حضرت آيت الله خامنه اي، فريب خوردن جمعي از ياران اميرمؤمنان در جنگ صفين را از مصاديق بارز بي بصيرتي در تاريخ دانستند و خاطرنشان کردند: هنگامي که لشکر معاويه، در کاري عوام پسندانه، براي مقابله با امام و حاکم اسلامي، قرآن بر سر نيزه کرد عده اي، واقعيات صحنه را نديدند و چشمان خود را برروي حقايق روشن بستند. رهبر انقلاب اسلامي، با اشاره به بي بصيرتي عده اي در حوادث پس از انتخابات عظيم سال گذشته رياست جمهوري افزودند: عده‌اي بر اثر بي بصيرتي و به اشتباه، ادعاي تقلب را مطرح کردند، طبيعي است که مدعيان اين ماجرا بايد دليل مي آوردند و پس از ارائه دليل از راهي که قانون مشخص کرده، مسئله را شکايت و پيگيري مي کردند تا پس از بازرسي و بازبيني، حقيقت مشخص شود، اما مدعيان تقلب، اين راه قانوني و مشخص را طي نکردند. ايشان افزودند: با وجودي که در آن زمان، مدت قانوني شکايات را تمديد کرديم و تأکيد شد که آراي مردم در مقابل چشمان نمايندگان نامزدهاي معترض، بازبيني شود، اما آنها اين شيوه قانوني را قبول نکردند و مشخص شد که از قانون تمرد مي کنند. رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: بصيرت پيدا کردن، دشوار نيست و همه مي توانند به آن دست يابند به عنوان مثال اگر راه معقول قانوني وجود دارد، اما کسي از اين راه سرمي پيچد و کارهايي مي کند که به ضرر ملت و کشور و منافع ملي است، طبيعتاً در هر نگاه و «قضاوت عادلانه، غيرجانبدارانه و متعارف»، اين فرد محکوم است. ايشان، غفلت را از ديگر مسائل منجر به بي بصيرتي دانستند و افزودند: گاهي انسان در امور مهم نيز، دچار غفلت مي شود که اين گونه لغزش‌ها گناه نيست، اما اگر تداوم يابد، بي بصيرتي و غيرقابل قبول است. رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه امروز غبار افکني در فضاي سياسي کشور، عمده ترين کار دشمن است، افزودند: جبهه استکبار با بکارگيري ابزارها و شيوه هاي پيشرفته تبليغاتي خود تلاش دارد واقعيات کشور را دگرگون و وارونه جلوه دهد. حضرت ايت الله خامنه اي تأکيد کردند: وظيفه جوانان در اين عرصه بسيار سنگين است زيرا بايد در اين فضاي غبارآلود، حقيقت را تشخيص دهند و محيط پيراموني خود را نيز از بصيرت برخوردار کنند. ايشان با اشاره به روشهاي پيچيده تبليغاتي جبهه استکبار از جمله ممزوج کردن حق و باطل به منظور گمراه کردن افراد و غبارآلود کردن فضا افزودند: برخي هم در داخل دانسته يا ندانسته تبليغات دشمن را تکرار مي کنند و بازتاب مي دهند. رهبر انقلاب اسلامي در ادامه اين سؤال را مطرح کردند که چرا در برخي مواقع و با وجود بصيرت، خطا و اشتباه افراد ادامه پيدا مي کند؟ حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به اين سؤال، بصيرت را شرط لازم ، اما غيرکافي دانستند و تأکيد کردند: برخي افراد، حقايق را مي دانند ولي عزم و تصميم لازم براي بيان حقايق و دفاع از حق را ندارند که چند عامل مي تواند دليل نبودِ عزم و اراده در اينگونه افراد باشد. ايشان افزودند: عافيت طلبي، هواي نفس، شهوات، منافع شخصي و لجاجت از جمله عواملي هستند که مانع از اقدام برخي افراد در دفاع از حق مي شود. رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه چنين افرادي با دفاع نکردن از حق، به جهت گيري دشمن کمک مي کنند، خاطرنشان کردند: برخي از افرادي که اکنون از مسير انقلاب اسلامي جدا شده و در خدمت ضدانقلاب هستند، در دوره اي بصورت افراطي، انقلابي بودند، اما به عللي گرفتار وضع فعلي شدند. حضرت آيت الله خامنه اي در بيان عللِ تغيير موضع صد و هشتاد درجه اي اين افراد، افزودند: غفلت از پروردگار، و غفلت از وظيفه، انسان را اسير اينگونه چرخشها و گرفتاريهاي سنگين مي کند. ايشان با تأکيد بر اينکه بايد ميان معاند و غافل تفاوت قائل شد، خاطرنشان کردند: در قضاياي فتنه سال گذشته نيز، برخي افراد بدون آنکه متوجه شوند که اين فتنه همان براندازي است، وارد آن جنجال شدند. حضرت آيت الله خامنه اي، با دعوت مؤکد از جوانان براي بصيرت، هوشياري و بيداري افزودند: بايد پيچيدگي هاي دشمن را شناخت و مراقب ظواهر فريبنده او بود. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان ديدار با جوانان را، هميشه شورانگيز و روحيه بخش خواندند و خاطرنشان کردند: حضور جوان در هر محيطي به دليل احساسات، انديشه، و انگيزه هاي جوانانه، آن محيط را تحت تأثير قرار مي دهد و به همين دليل فضاي عمومي کشور که اکثريت آن جوانان هستند فضايي سرشار از عزم، اراده، شور و عقلانيت است. ايشان با يادآوري نقش جوانان بويژه جوانان قم در دوران نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: در مقاطع مختلف نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي، جوانان قم همواره در صف مقدم بوده و از عهده امتحانات الهي نيز بخوبي برآمده اند. رهبر انقلاب اسلامي به نقش آفريني جوانان قمي در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي در مقابله با طراحي دشمنان اشاره و خاطرنشان کردند: جبهه دشمن با يک طراحي پيچيده که با استفاده از کارشناسان ايراني آن را تهيه کرده بود، قصد داشت از قم که مرکز انقلاب اسلامي است، آنتي تز و ضد «انقلاب» را بوجود آورد و آن را به ضد انقلاب تبديل کند، اما بدليل هوشياري و تحليل درست مردم قم بويژه جوانان و همچنين حماسه مردم تبريز اين طراحي شکست خورد. حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: جبهه دشمن، اين طرح را يکبار ديگر پس از رحلت امام (ره) در قم طراحي کرد که اين بار نيز، هوشمندي جوانان قمي آن را ناکام گذاشت. ايشان در بخش ديگري از سخنانشان، با اشاره به نتايج فاجعه انگيز حرکت سه قرن اخير دنياي غرب در جامعه بشري افزودند: آنهايي که روزي با ارائه تفکراتي همچون اومانيزم، ليبراليزم و دمکراسي، به دنبال آرامش و آسايش بشر بودند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ناشي از دست يابي به علم و فناوري، جناياتي آفريده و مي آفرينند که در تاريخ بشر کم سابقه است. رهبر انقلاب اسلامي، ساماندهي دهها کودتا در کشورهاي مختلف و «آدمکشي توأم با خونسردي در عراق و افغانستان و ديگر کشورها» را از جمله نتايج دوري دنياي غرب از تفکرات الهي و معنويت خواندند و افزودند: اينگونه واقعيات و جنايات نشان مي دهد که سلطه گران غربي، دشمن بشريتند. رهبر انقلاب اسلامي، حرکت ملت ايران را نقطه مقابل حرکت انحرافي سه قرن اخير غرب خواندند و خاطرنشان کردند: جواناني که دانش را با تفکرات الهي دنبال مي کنند و در برنامه ها و اقدامات خود، خير مادي و معنوي ملت خود و همه بشر را پيگيري مي نمايند به فضل الهي، حرکت مبارک خود را تا دستيابي به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد. ايشان تکميل دستاوردهاي گرانقدر سي سال اخير را وظيفه تاريخي جوانان ايران برشمردند و افزودند: حال و آينده کشور متعلق به جوانان عزيز است و آنان خود را براي اداره سطوح مختلف کشور آماده کنند. در ابتداي اين ديدار آقايان و خانمها: دکتر حميدرضا خادمي – دانشجوي دکتراي فلسفه و حکمت، رتبه اول کارشناسي ارشد - محسن ذاکري – نماينده جامعه اسلامي دانشجويان - زهرا ژرفي يگانه – دانشجوي دکترا، حافظ کل قرآن، دانشجوي نمونه کشوري - محمدعلي فتاح حائري – دانش آموز، مخترع و از استعدادهاي درخشان - سيدحميدرضا برقعي – نويسنده و شاعر - سارهِ «ابراهيم کوچک» - دانشجوي برتر، فرزند شهيد جاويدالاثر، فعال فرهنگي و سياسي - محمدمحسن رباني – دارنده مدال طلاي مسابقات آسيايي پرش با نيزه - و حميدرضا محمدي – نماينده بسيج دانشجويي ديدگاههاي خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهي – علمي – فرهنگي – اجتماعي و سياسي بيان کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه