جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 مهمانپرست: اجرا نشدن تعهدات روسيه، پيگيري مي شود 

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص عمل نکردن روسيه به تعهدات خود در زمينه تحويل موشک هاي اس 300 به ايران، گفت: هرگونه اجرا نشدن تعهدات، پيگيري خواهد شد. رامين مهمانپرست ديروز در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که «آيا روسيه در خصوص موشک هاي اس300 غرامت مي پردازد و آيا ايران اين موضوع را پيگيري مي کند؟»، گفت: در رابطه با عدم پايبندي به مفاد اين قرارداد موادي وجود دارد که مورد رسيدگي ايران قرار گرفته است.وي افزود: ما اجازه نخواهيم داد حقوق ملت ايران در اين مورد تضييع شود ولي عدم دريافت موشک هاي اس 300 در توان بازدارندگي دفاعي جمهوري اسلامي ايران تاثيري نخواهد گذاشت.سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: سيستم دفاعي کشور وابسته به سيستم دفاع موشکي اس 300 نيست و اين موضوع از تعهدات روسيه در قبال ايران چيزي را کم نمي کند، با اين حال روسيه بايد پاسخگويي عدم پايبندي به تعهدات خود در اين رابطه باشد.مهمانپرست اضافه کرد: اين موضوع علاوه بر تعهدات حقوقي موجب مي شود که کشوري در برنامه هاي بعدي در نزد طرف ايراني بي‌اعتبار شود. وي افزود: بنابراين ما جنبه حقوقي و مسائلي که به قرارداد مربوط مي شود را دنبال مي کنيم.

کمک مالي به افغانستان ادامه مي يابد

اين سخنگو در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره خبر ارسال کمک مالي ايران به دفتر رياست جمهوري افغانستان، گفت: بر خلاف کشورهايي که پول هايي زيادي را در افغانستان خرج کردند و اين هزينه ها از بابت اقدامات نظامي عليه مردم افغانستان بوده، جمهوري اسلامي ايران به عنوان دولتي که در همسايگي افغانستان است و براي بازگشت ثبات و امنيت در اين کشور و بازسازي زيرساخت هاي افغانستان کمک هاي زيادي را انجام داده است.سخنگوي دستگاه ديپلماسي کشور، افزود: اين کمک ها به افغانستان از دولت هشتم آغاز شده و همچنان ادامه دارد زيرا همه کشورها بايد کمک کنند که زيرساختهاي اقتصادي افغانستان بازسازي شده و رويکرد نظامي در اين کشور رها شود.

ابراز ترديد به اهداف ناتو در منطقه

مهمانپرست در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال تغيير در توازن نظامي منطقه با استقرار سپر دفاع موشکي از سوي ناتو در ترکيه، گفت: ما فکر مي کنيم به طور کلي حضور نيروهاي نظامي ناتو موجب به هم زدن امنيت منطقه خواهد شد و فکر مي کنيم که اهداف ناتو از استقرار نيروهاي نظامي در منطقه مورد ترديد جدي است.وي افزود: کشورهاي منطقه بدون حضور نيروهاي خارجي نيز مي توانند امنيت خود را تامين کنند و نيازي به حضور نيروهاي خارجي چيزي جز مخدوش کردن امنيت منطقه در پي ندارد.

محتواي مذاکراه با 1+5 از شکل آن مهمتر است

مهمانپرست در رابطه با بحث مذاکره ايران با 1+5، گفت: مباحث مربوط به مذاکره با 1+5 در جريان است و اين بحث ها بيشتر در رابطه با تاريخ، مکان و محتواي مذاکرات ادامه دارد، ولي ما معتقديم که بايد در رابطه با محتواي مذاکرات تامل بيشتري صورت گيرد و همچنين معتقديم که محتواي مذاکرات از شکل مذاکرات مهم تر است.

تکذيب تصويب طرح قطع رابطه با انگليسمهمانپرست در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران، مبني بر اينکه به تازگي يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي خبر از تصويب طرح قطع رابطه سياسي با انگليس در مجلس داده است، گفت: اين بحث به اين صورتي‌که طراح سوال مطرح کرد نبوده و چنين موضوعي صحت ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه