جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 معرفي رشته ها تحصيلي 

رشته بيوتكنولوژي

موضوع اين رشته تحصيلي:

رشته بيوتكنولوژي يك رشته كاربردي و ميان رشته‌اي مهندسي‌‌علوم است كه قلمرو آن حداقل 33 حوزه تخصصي علوم را در برمي‌گيرد. اين رشته در كشور ما از سال 1378 در دانشكده علوم دانشگاه تهران در مقطع دكتراي پيوسته ارائه مي‌شود.اين رشته از سه مرحله كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تشكيل شده است كه دانشجويان در مرحله كارشناسي پس از گذراندن موفقيت‌آميز132 واحد دروس مشترك معرفتي- نظري، علوم پايه، پزشكي، مهندسي و مباني بيوتكنولوژي به اضافه آموختن زبان انگليسي در حد 550 نمره تافل و آشنايي كامل با يك زبان برنامه‌نويسي كامپيوتر در صورتي كه معدل آنها در هر نيمسال تحصيلي 15 باشد، مي‌توانند وارد مرحله دوم يعني مقطع كارشناسي ارشد شوند كه در اين مقطع يكي از 6 گرايش بيوتكنولوژي ميكروبي، بيوتكنولوژي پزشكي، بيوتكنولوژي محيطي و دريايي، بيوتكنولوژي مولكولي، فرآورش زيستي و بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهي) را انتخاب كرده و بعد از گذراندن 48 واحد در يكي از گرايشهاي تخصصي، و انجام معادل 6 واحد پژوهشهاي انفرادي و ارائه 2 واحد سمينار از مقطع كارشناسي ارشد فارغ‌التحصيل مي‌شوند. در اين مرحله در صورتي كه ميانگين نمرات دروس مقطع كارشناسي‌ارشد آنها حداقل 16 باشد، مي‌توانند در امتحان جامع شركت كنند و در صورت موفقيت در اين امتحان، وارد مرحله دكتراي تخصصي (Ph.D ) خواهند شد و رسما براي ثبت پايان‌نامه دكتري اقدام كنند.به عبارت ديگر دانشجويان اين رشته نيز براي ورود به مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري بايد شرايط لازم را داشته باشند، يعني بايد ميانگين معادل بالايي داشته و در آزمون جامع موفق شوند اما در يك آزمون رقابتي شركت نمي‌كنند.

توانايي‌هاي لازم:

رشته بيوتكنولوژي از بين داوطلبان گروه آزمايشي رياضي فيزيك و علوم تجربي دانشجو مي‌پذيرد چرا كه بعضي از گرايشهاي اين رشته به علوم پزشكي و بعضي ديگر از گرايشها به رشته‌هاي مهندسي مربوط مي‌شود.گفتني است كه دوره دكتراي مستقيم بيوتكنولوژي، دوره آموزشي خاصي است كه مناسب با توانايي‌هاي دانشجويان سرآمد به صورت پيوسته و فشرده تنظيم شده است و با پذيرش دانشجوياني كه از نظر بهره هوشي، قدرت درك و استدلال، توان نوآوري و خلاقيت، خودآموزي و استفاده مناسب از وقت، علاقه و انگيزه شديد به يادگيري و توانايي‌هاي ذهني و رواني سرآمد همگنان خود هستند، آنان را براي اخذ درجه دكتري در اين رشته آماده مي‌كنند.از همين رو نيمي از ظرفيت پذيرش اين رشته به داوطلباني اختصاص دارد كه در مرحله ما قبل نهايي المپيادهاي دانش‌آموزي رياضي، فيزيك، شيمي، كامپيوتر و زيست‌شناسي پذيرفته شده باشند و نيمي ديگر نيز به داوطلباني كه از طريق آزمون سراسري وارد شده و نمره كل آزمون سراسري آنها از 10000 كمتر نباشد. براي مثال در اولين سال ارائه اين رشته، آخرين رتبه قبولي 173 و در سال دوم، آخرين رتبه قبولي 150 بود.در ضمن از پذيرفته‌شدگان اين رشته، مصاحبه علمي به عمل مي آيند تا دانشجوياني كه واقعا علاقه‌مند بوده و انگيزه علمي لازم را دارند، وارد اين رشته شوند.

موقعيت شغلي در ايران:

رشته بيوتكنولوژي، يك رشته جديد است و بي‌شك مدتي زمان خواهد برد تا فارغ‌التحصيلان آن، جايگاه واقعي خويش را پيدا كنند اما اين به معناي آن نيست كه موقعيت شغلي براي فارغ‌التحصيلان اين رشته مهيا نمي‌باشد. چون زمينه كار بيوتكنولوژي در داخل كشور مساعد است و براي مثال در حال حاضر عده‌اي از دانشجويان دوره دكتراي ميكروبيولوژي كه در زمينه بيوتكنولوژي ميكروبي مطالعه مي‌كنند، بر روي آبهاي شور كشور مثل درياچه اروميه كه امكان رشد موجودات در آن پيچيده و مشكل است، تحقيق مي‌كنند تا با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي بيوتكنولوژي، محيطي مناسب براي رشد موجودات دريايي در داخل آن فراهم آورند.از سوي ديگر فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند به عنوان نيروي انساني متخصص براي مديريت مياني و هدايت امور فني خطوط توليد، مزارع و آزمايشگاهها مشغول به فعاليت شوند.

درسهاي اين رشته در طول تحصيل

دروس مشترك بين گرايشهاي مختلف بيوتكنولوژي:

روانشناسي عمومي، فلسفه عمومي، فلسفه هنر و زيبايي‌شناسي، فلسفه و روش‌شناسي علوم، تاريخ علم، روش تحقيق، مباني منطق، منطق رياضي، اصول مباني مديريت صنعتي، آشنايي با قرآن كريم، مباني علم و حقوق و روابط بين‌الملل، اصول علم اقتصاد، رياضي عمومي، آمار و احتمالات، محاسبات علمي عددي، شيمي عمومي، شيمي‌آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، مكانيك، الكتريسيته و مغناطيس، موج و حرارت، فيزيك جديد، زيست‌شناسي عمومي، زيست‌شناسي سلولي،زيست‌شناسي مولكولي، ژنتيك عمومي، ژنتيك ميكروارگانيسم‌ها، اصول مهندسي ژنتيك، ميكروبيولوژي عمومي، ميكروبيولوژي كاربردي، بيوشيمي ساختماني، متابوليسم، روش‌هاي بيوشيمي و دستگاهها، ايمني‌شناسي، زيست‌شناسي پرتوي، اصول مهندسي بيوشيمي، موازنه جرم و انرژي، مكانيك سيالات، انتقال حرات، انتقال جرم، مباني بيوتكنولوژي پزشكي، مباني بيوتكنولوژي مولكولي، مباني بيوتكنولوژي كشاورزي، مباني بيوتكنولوژي محيطي، مقررات زيست ايمني.

دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي پزشكي:

ايمونوژنتيك، ايمني‌شناسي سلولي - مولكولي، ژنتيك پزشكي، متابوليت‌هاي ميكروبي، فاراماكوژنتيك، فرآورده‌هاي نوتركيب، مهندسي ژنتيك پيشرفته، آنزيمولوژي.

دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي محيطي و دريايي:

فروشوئي ميكروبي، تصفيه بيولوژيكي فاضلابها، تصفيه بيولوژيكي آلاينده‌هاي خطرناك، آلودگي دريا و بيوتكنولوژي دريايي، پاكسازي زيستي، مدلسازي و شبيه‌سازي فرآيندها، معادلات ديفرانسيل، شيمي فيزيك، ميكروبيولوژي محيطي.

دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي مولكولي:

بيوفيزيك سلولي مولكولي، مهندسي ژنتيك پيشرفته، آنزيمولوژي، ساختمان و عمل پروتئين‌ها، ساختمان و عمل اسيدهاي نوكلئيك، زيست‌شناسي مولكول پيشرفته، بيولوژي سلولي- مولكولي تكويني، شيمي فيزيك.

دروس تخصصي گرايش فرآورش زيستي:

مهندسي واكنش‌هاي شيميايي، فرآيندهاي جداسازي، طراحي راكتورهاي بيوشيميايي(بيوراكتورها)، مباني بيوتكنولوژي تخمير، پديده‌هاي انتقالي در سيستم‌هاي بيوشيمي، كنترل فرآيند، طرح و اقتصاد مهندسي، معادلات ديفرانسيل، شيمي فيزيك.

دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي كشاورزي:

سيتوژنتيك(كلاسيك و نوين)، اصول اصلاح نباتات، اصلاح نباتات پيشرفته، كشت بافت گياهي و كاربردهاي آن، تعيين نقشه ژني گياهي(كلاسيك ونوين)، ژنتيك مولكولي گياهي، روشهاي نوين انتقال ژن به گياهان، آفات و بيماريهاي گياهي، مهندسي ژنتيك پيشرفته.

دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي ميكروبي:ميكروبيولوژي محيطي، فيزيولوژي ميكروارگانيسم‌ها، پديده‌هاي تخميري، پروتئين‌ها و پلي ساكاريدهاي ميكروبي، بيوتكنولوژي غذايي، بيوتكنولوژي آركي باكترها، آنتي بيوتيكها، بيوتكنولوژي قارچ‌ها.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه