جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 اعتراض رسمي فدراسيون فوتبال به فيفا
 نامه نگاري براي رسيدن به يک ميليون دلار 

فدراسيون فوتبال اعتراض رسمي خود به اقدام يکي ازبانک هاي منطقه منهتن نيويورک مبني بر ضبط يک ميليون دلار پول اهدايي فيفا را تسليم مقامات فيفا کرد.درشرايطي که دراساسنامه فيفا هرگونه ورود سياسي به حوزه فوتبال به شدت محکوم شده يکي ازبانک هاي منهتن نيويورک يک ميليون دلار فدراسيون فوتبال که توسط فيفا به حساب ايران ريخته شده بود را بلوکه کرده است.به واسطه اين رفتار آمريکايي ها، فدراسيون فوتبال با ارسال نامه اي اعتراض رسمي خود را به اقدام اين بانک آمريکايي ارائه داده است.فدراسيون فوتبال اميدواراست با مساعدت فيفا اين مبلغ به حساب فدراسيون واريزشود.البته دراين ميان سازمان تربيت بدني کمک هاي مالي خوبي را به فدراسيون فوتبال کرده تا کفاشيان و همکارانش تا زمان وصول اين مبلغ ضبط شده با مشکل مالي روبرو نشوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه