جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/04 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3771

 سرمقاله 

رقابتي نوين در رسانه هاي فارسي زبان

در دو ماه گذشته وپس از گشايش سرويس فارسي تلويزيون يورو نيوز گام مهم در تحت پوشش قرار دادن فارسي زبانان و در راستاي افزايش تعداد شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي در خارج از کشور برداشته شده در اين بين و در واقع پتانسيل رسانه اي مخاطبان فارسي زبان در کشور هايي نظير افغانستان ايران تاجيکستان ازبکستان و.. باعث شده است تا روز به روز کشور هاو قدرت هاي جهاني نگاه ويژه اي به افزايش رسانه هاي فارسي زبان و ماهواره اي داشته باشند در اين بين دولت بريتانيا پيش از اين نيز با راه‏اندازي شبکه تلويزيوني بي‏بي‏سي فارسي باب تازه‌اي را در عرصه رقابت رسانه اي گشوده بود و اينک نيز گشايش سرويس فارسي يورو نيوز توسط اتحاديه اروپا گام مهم ديگري در عرصه رقابت رسانه اي در دنياي فارسي زبان به شمار مي‌رود.در اين حال در يک سال گذشته موج نويني از افتتاح رسانه هاي تلويزيوني فارسي زبان در جهان ايجادشده است و کشورها و نهادهاي مختلفي کوشيده اند متناسب با اهداف سياسي اقتصادي و فرهنگي خود دست به تاسيس رسانه هاي فارسي زبان تازه بزنند در اين بين گذشته از هر گونه نگاه به اهداف رسانه‌اي اين تلويزون ها بايد يک نکته را اشاره کرد وان هم تنگتر شدن رقابت رسانه اي در دنياي فارسي زبان است در اين راستا اينک ما با دو رويکرد مواجه هستيم از يک سو تلويزيون هاي خبري همانند بي بي سي و يورو نيوز که توسط دولت هاو قدرت هاي خارجي ايجاد شده و مسلما اهداف سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را داشته و در اين طيف ما شاهد را ه اندازي تلويزيون هاي فارسي زبان توسط کشور هايي نظير ترکيه و مصر در آينده هستيم . از سوي ديگر نيز ما در يک سال گذشته شاهد گشايش و گسترش قدرت رسانه‌اي فارسي زبان همانند فارسي وان، جم و... بوده ايم که مسلما گذشته از وابستگي‌هاي آنان و پخش سريال ها فيلم هاي سينمايي و ساير برنامه‌هاي مختلف در حال تکثير بوده اند به طوري که تلويزيون جديد من و تو1 که برخي آن را فارسي وان تازه اي دانسته اند اينک گشايش يافته و در آينده نيزشبکه اي همانند من وتو دو در دستور کار قرار دارد .در اين حال گذشته از اهداف اين شبکه ها در يک سال گذشته و بنا بر آمارها ما با افزايش استفاده از ماهواره در کشور روبرو بوده ايم دراين حال دو نگاه به اين رسانه‌ها مي‌توان داشت از يک سو بنا به نگاه برخي اين رسانه ها رقيبي براي صدا وسيما به حساب نيامده و نخواهد بود اما در مقابل بسياري افزايش رسانه اي فارسي و ماهواره اي را رقيبي براي صداو سيما مي‌دانند در اين نگاه مشخص است که در صورت تعلل صداو سيما در افزايش کمي و کيفي شبکه هاي خود بخشي از مخاطبان به سمت رسانه هاي ماهواره اي و فارسي زبان هدايت مي‌شوند امري که در صورت آسيب شناسي بيشتر برنامه هاي فعلي صداو سيماو توجه بيشتر به متغير هايي نظير جوانگرايي بيشتر، حرفه اي تر شدن و افزايش دو چندان برنامه‌هاي کيفي و کمي خود مي‌تواند از خطرات احتمالي آن تا حد زيادي كاست وحتي خنثي نمود .

علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه