جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/04 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3771

 تعيين ساعات آغاز به كار ادارات و مشاغل مختلف در تهران 

بر اساس تصميم هيئت وزيران، سازمان‌هاي دولتي و عمومي مكلف شدند ساعات كار را به نحوي تنظيم كنند كه يك ساعت زودتر از زمان مقرر پايان يابد و كسري ناشي از اين بند، از طريق دوركاري و كار در منزل جبران شود.به گزارش فارس، هيئت وزيران ساعات آغاز بكار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران را تصويب كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه، ساعت آغاز كار واحدهاي نظامي 6:30 تا 7 ، واحدهاي صنعتي 7، مدارس 7:15 تا 7:45 تعيين شده است.همچنين ساعات آغاز كار بانك‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي و بخش‌هاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها 8 صبح تعيين شده است.كار در سازمان‌هاي دولتي و عمومي نيز8:30 آغاز خواهد شد.هيئت وزيران ساعت آغاز كار بازاريان و اصناف را نيز 9:30 تا 10 اعلام كرده است.بر اساس بند ديگري از مصوبه هيئت وزيران، سازمان‌هاي دولتي و عمومي مكلف شدند ساعات كار را به نحوي تنظيم كنند كه يك ساعت زودتر از زمان مقرر پايان يابد و كسري ناشي از اين بند، از طريق دوركاري و كار در منزل جبران شود.هيئت وزيران همچنين به دستگاه‌هاي دولتي اجازه داد تا پايان سال 1389 ، حداقل بيست درصد از وظايف و خدمات خود را از طريق روش‌هاي دوركاري و كار در منزل تعريف كنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه