جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/04 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3771

 کوتاه از اقتصاد 

آخرين وضعيت کشتيهاي توقيفي ايران در خارج

مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اعلام آخرين وضعيت کشتي‌هاي توقيفي ايران در خارج از کشور خبر برخي رسانه‌هاي خارجي مبني بر توقيف يک فروند کشتي متعلق اين شرکت در هنگ کنگ را تکذيب کرد. محمدحسين داجمر در گفتگو با مهر، درباره خبر برخي رسانه‌هاي خارجي مبني بر توقيف يک فروند کشتي متعلق به کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در هنگ کنگ گفت: اين خبر صحت ندارد.وي با اشاره به آخرين وضعيت سه کشتي توقيفي ايران در سنگاپور، اظهارداشت: اين سه فروند کشتي هنوز آزاد نشده‌اند و فقط برنامه حراج آنها منتفي شده است.مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در عين حال گفت: يک فروند کشتي ايراني پس از توقيف کشتي‌هاي ما در سنگاپور در يکي ديگر از کشورها توقيف شده است که هم اکنون در حال رايزني براي آزاد کردن اين کشتي هستيم.

تعيين تکليف حقوق و مزاياي کارمنداني که تهران را ترک کردند

براساس جديدترين بخشنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وضغيت حقوق و مزاياي کارمنداني که تهران را ترک کردند، تعيين تکليف شد. به گزارش مهر، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتي و استانداريهاي سراسر کشور بخشنامه جديدي درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موضوع انتقال از تهران به ديگر شهرها صادر کرده است.در اين بخشنامه آمده است: به منظور ايجاد هماهنگي و تسريع در اجراي مفاد بند دو آئين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجراي متقاضي انتقال از تهران، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان مشمول آئين نامه را برآورد کرده و به اين معاونت اعلام کنند تا براساس قوانين و مقررات به دستگاه‌ مقصد منتقل شود.براساس اين بخشنامه، دستگاه‌هاي مقصد نيز موظفند به محض انتقال و شروع به کار کارکنان مذکور، نسبت به برقراري حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي قانوني آنان اقدام کنند تا در فاصله زماني اجراي موارد فوق الذکر و انتقال اعتبار، وقفه اي در پرداخت حقوق و مزاياي متعلقه آنان ايجاد نشود.به گزارش مهر، لطف الله فروزنده معاون رئيس جمهور با اعلام اينکه کارکنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين "استعفا، بازخريد و انتقال" يکي را انتخاب کنند، گفته است: اگر تا پايان سالجاري دستگاه‌هاي مشمول 40 درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نکنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشته است: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است.وي از انتقال قطعي 10 هزار نفر از کارمندان از پايتخت سخن گفته و با بيان اينکه هم اکنون 114 شرکت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شرکت نيز در حال انتقال است، گفته است: تا پايان سالجاري بايد وضعيت انتقال همه شرکتهاي مشمول انتقال مشخص شود.

حداقل دستمزد كارگران با توجه به تورم هدفمندي يارانه‌ها تعيين مي‌شود

عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌هاي مبناي حداقل دستمزد قرار خواهد گرفت، گفت: انجمن‌ها و گروه‌هاي كارگري خواستار ارائه سبد كالا مصرفي ارزان به كارگران هستند.ولي الله صالحي در گفت‌وگو با فارس ،در خصوص دستمزد كارگران با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: دستمزد ارتباط مستقيم با اجراي اين قانون ندارد.در حال حاضر دستمزد كارگران براساس نرخ تعيين شده سال قبل است و سياست‌هاي آن مستقل از اجراي اين بحث است. وي با بيان اينكه اين موضوع بايد در زمان خود مورد رسيدگي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده تابعي از هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود. به گفته اين عضو شوراي عالي كار مطمئنا تورم با اجراي قانون افزايش مي‌يابد كه قطعا در تعيين حداقل مزد لحاظ خواهد شد. به گفته صالحي سبد هزينه خانوار در تعيين دستمزد تاثير مستقيم دارد و بايد ارقام آن با واقعيت جامعه همخواني داشته باشد تا كارگران از سطح معيشت خوبي برخوردار باشند. صالحي در خصوص برنامه‌هاي حمايتي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي كارگري در راستاي حمايت از كارگران در فرايند اصلاح قيمت‌ها، اظهار داشت: اجراي اين قانون نياز به همكاري همه اقشار جامعه دارد و اميدواريم كه اين برنامه به خوبي اجرا شود. وي ادامه داد: براي حمايت از اقشار كم درآمد و همچنين كارگران بايد بسته‌هاي حمايتي كالا ديده شود. عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه تاكنون اقدام جديي در خصوص ارائه سبد كالا ارزان قيمت براي عرضه به كارگران پيش بيني نشده است، گفت: شوراي‌هاي اسلامي و انجمن‌ها خواستار حمايت دولت از كارگران با توجه به سياست‌هاي حمايتي مصرفي از اقشار كم درآمد هستند.

دارندگان سهميه بنزين 100 توماني، محدوديت زماني براي برداشت ندارند

اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها فرصت مغتنمي است براي دولت تا بتواند مصرف سوخت کشور را مديريت نمايد و بستر اين امر، طراحي و نصب سامانه هوشمند در جايگاه ها، مهيا شده است. به گزارش موج، فريد عامري مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر با توجه به اين که تعدادي از دارندگان کارت سوخت از بنزين دولتي که قبلا با نرخ 100 تومان عرضه مي شد در کارت هاي خود ذخيره دارند، شاهد عرضه بنزين با سه نرخ 100 تومان، 400 تومان و 700 تومان هستيم.وي با بيان اين مطلب که دارندگان سهميه بنزين با قيمت 100 تومان هيچ محدوديتي براي برداشت اين نوع سوخت ندارند، افزود: پس از اتمام ذخاير 100 توماني بنزين سهميه اي براي دارندگان خودرو، شاهد انتقال قيمت پايه بنزين براي صاحبان اين کارت ها از 100 تومان به 400 تومان خواهيم بود.عامري اذعان داشت: متقاضيان خرين بنزين با قيمت 700 تومان هيچ محدوديتي در ميزان خريد اين نوع از بنزين ندارند، اما بنزين با قيمت 400 تومان براي صاحبان خودرو سهميه بندي شده است که سهميه خودروها 60 ليتر و سهميه موتورسيکلت ها 25 ليتر مي باشد.اين مقام مسئول در خصوص تعيين قيمت نفت گاز پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها خاطرنشان کرد: قيمت گازوئيل نيز به صورت پلکاني تعيين شده و اين نرخ ها عبارنتد از 16.5 تومان، 150 تومان و 350 تومان.عامري با تاکيد بر اين که مصرف کنندگان نفت و گازوئيل هيچ محدوديتي براي خريد آزاد اين نوع از سوخت ها ندارند، متذکر شد: تا سال 86 و قبل از اجراي مرحله اول سهميه بندي سوخت، متوسط مصرف سوخت کشور 80 ميليون ليتر بود، اما با اجراي طرح سهميه بندي و بهينه مصرف کردن سوخت توانستيم مصرف بنزين در کشور را با شيب منفي مواجه کنيم.مديرعامل شرکت ملي پخش در پايان ابراز داشت: از ابتداي سال 88 تا انتهاي آذرماه همان سال، ميزان بنزين مصرفي کشور 66 ميليون ليتر بود که اين رقم در دوره مشابه امسال به 63 ميليون ليتر رسيده است و اين امر ناشي از مديريت مصرف و توسعه جايگاه هاي CNG در کشور مي باشد.

افزايش 20 درصدي قيمت نفت

با افزايش قيمت نفت به بيش از 91 دلار در روز گذشته ميزان رشد قيمت نفت طي سه ماه گذشته به 20 درصد رسيد.به گزارش فارس، در پي بارش برف و باران و بروز يخبندان در قاره اروپا و آمريكا كه كاهش ذخيره سوخت آمريكا را در پي داشته است قيمت نفت به بالاترين سطح خود در بيش از دو سال گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال در روز گذشته به 94 دلار و 30 سنت رسيد كه بيشترين بهاي قيمت نفت از اكتبر سال 2008 تا كنون به شمار مي‌رود. الجزيره تاكيد كرد كه در سه ماه گذشته قيمت نفت بيش از 20 درصد رشد پيدا كرده است. به دنبال افزايش قيمت جهاني نفت و رشد تقاضاي انرژي در آمريكا ميانگين قيمت هر گالن بنزين در اين كشور به بيش از 3 دلار رسيد . اين براي نخستين بار است كه قيمت هر گالن بنزين در آمريكا در روزهاي كريسمس به بيش از 3 دلار رسيده است . هر گالن برابر است با 3.78 ليتر. قيمت بنزين در بازار آمريكا به شدت تحت تاثير قيمتهاي جهاني نفت بوده است . قيمت نفت سبك آمريكا از 80 دلار در هفته هاي گذشته روز جمعه به بيش از 91 دلار در هر بشكه رسيده است .

احتمال افزايش 30 درصدي نرخ بليت هواپيما
از سال آينده

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از احتمال افزايش 30 درصدي نرخ بليت هواپيما به علت افزايش نرخ سوخت در سال آينده خبر داد.علي اکبر اولياء، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با موج خروج هواپيماهاي توپولف 154 را از ناوگان هوايي ايران مستلزم توسعه روابط بين المللي اعلام کرد و يادآور شد: به علت اعلام مواضع تحريم خروج کليه توپولف ها از ناوگان هوايي ايران تا پايان سال90 امکان پذير خواهد بود.عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان افزايش قيمت بليت هواپيما را موجب توسعه ناوگان عنوان کرد و گفت: با توجه به اين که نرخ بليت در ايران داراي توجيه اقتصادي نمي باشد، به خصوص در پروازهاي خارجي در صورت افزايش نرخ بليت بخش خصوصي اين امکان را خواهد يافت که در عرصه نوسازي ناوگان اقدام کند. وي با تاکيد بر لزوم توسعه بخش حمل ونقل عمومي در کشور اذعان داشت: به منظور توسعه بخش حمل و نقل عمومي دولت بايد ساليانه اولويت ها را در اين بخش شناسايي و بر اساس اولويت ها نسبت به اجراي
پروژه ها در کشور اقدام کند.

معاون وزير کار:

تمام کارگران فصلي سهام عدالت مي گيرند

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي از اعطاي سهام عدالت به همه تمامي کارگران فصلي کشور خبر داد .به گزارش شبکه خبر،نظري جلالي اظهار داشت : برنامه ريزي اوليه براي پرداخت سهام عدالت به کارگران فصلي انجام شده و به زودي اين طرح به صورت کلي اجرا مي شود. وي افزود : پيش از اين نيز پرداخت سهام عدالت به کارگران ساختماني قطعي و اجرايي شده بود . نظري جلالي همچنين از راه اندازي ستاد مزد در کارگروه تخصصي وزارت کار و امور اجتماعي خبر داد و گفت : اين کار گروه تا پايان سال حداقل دستمزد سال 1390 کارگران را مشخص و اعلام مي کند . معاون وزير کار همچنين از پيگيري نهايي اجراي مصوبه هيئت دولت توسط وزارت کار و امور اجتماعي خبر داد و گفت : بر اساس اين مصوبه تمام نيروهاي شرکتي مشغول به کار در دستگاه هاي دولتي بايد مستقيما زير پوشش اداره و دستگاه مذکور قرار گيرند . وي افزود:با حذف شرکت هاي خدماتي از دستگاه هاي دولتي ، نيروهاي شرکتي زير پوشش آنان بايد توسط اداره مذکور جذب شده و طبق قانون کار با آنان قرارداد بسته شود .

بازرسي و برخورد با طلافروشان متخلف از اجراي ماليات ارزش افزوده

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تأكيد مجدد بر ضرورت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط تمام طلافروشان به تشريح فرايند برخورد قانوني با متخلفان اين صنف پرداخت.محمد كشتي‌آراي در گفت‌وگو با فارس، در مورد اجراي قانون ماليات برارزش افزوده توسط طلا فروشان، اظهار داشت:‌ تمام طلا فروشان بايد اين قانون را اجرا كنند. وي با بيان اينكه اتحاديه كشوري طلا و جواهر مسئوليت اطلاع‌رساني قانون مذكور را به عهده دارد، افزود:‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي با متخلفان برخورد خواهد كرد و البته قبل از هرگونه برخورد آمار متخلفان را به اتحاديه كشوري طلا و جواهر ارائه مي‌دهد. رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر اضافه كرد:‌ شيوه برخورد با طلا فروشان متخلف به اين صورت است كه اين وزارتخانه از طريق واحدهاي بازرسي خود اجرا و يا عدم اجراي قانون ماليات برارزش افزوده را به اتحاديه گزارش كرده و بعد از اطلاع‌رساني اين اتحاديه به واحدهاي متخلف، وارد عمل (برخورد با متخلفان) خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه