جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/26 - روزنامه سراسري صبح ايران ( يکشنبه) نسخه شماره 3790

 سرمقاله 

شفاف‌سازي در سوخت مانعي براي شايعات

بعد از آنکه در حدود 9 ماه پيش وقتي وزير نفت از خودكفايي بنزين براي مصرف داخلي خبر داد بسياري ا ز کارشناسان و مقامات با ابراز خوشحالي از اين امر آن را به فال نيک گرفتند و مسئولان نيز از ان به عنوان خوکفايي مهم ياد نمودند.در اين حال از ان به بعد جسته و گريخته امري که همچنان در ميان کارشناسان و حتي برخي مقامات و نمايند گان مجلس و شهروندان و جود داشته نگراني نسبت به کيفيت سوخت هاي توليدي در کشور و مطابقت انها با استانداردهاي لازم و جهاني بوِيژه در مورد توليد بنزين و گازوئيل بوده است در اين حال اين نگراني هاو ابهام‌ها زماني گسترش يافت که هواي بسياري از کلان شهرهاي کشور بوِيژه تهران با آلودگي هاي پايداري مواجه شد و هم چنان نيز شايعات گسترده اي درباره ارتباط آلود گي هوا با نوع سوخت وتوليدي داخلي در پالايشگاه‌ها بويژه در توليد بنزين به گوش مي‌رسد .در اين ميان دو نوع نگاه نسبت به سوخت توليدي در کشور و جود داشته است در يک طرف برخي از مقامات بر اين عقيده‌اند که در واقع آلودگي هواي شهر تهران و برخي از کلان شهرها هيچ گونه ربطي به كيفيت بنزين ندارد و بعضي از اطلاعات و اخباري هم كه در رسانه‌ها در رابطه با كيفيت بنزين و...منتشر شده است فاقد پشتوانه كارشناسي و غلط است و در حقيقت مشكل اصلي ايجاد آلودگي هواي شهرها خودروهاي فاقد استاندارد و مصرف سوخت آنهاست تا مشکل فرآورده‌هاي نفتي.در مقابل اين ديدگاه نيز بوده‌اند کارشناسان و مخالفاني که با مقايسه استانداردهاي توليد سوخت در کشور با مقايسه با خارج و استانداردهاي يورو بر اين نظرند که سوخت هاي توليد داخل با مشکلاتي روبرو ست و خبر ها و نظر هايي هم در مورد اينکه ميزان بنزن موجود در بنزين بالا است گفته ‌شد و حتي نظرهايي در مورد اينکه ميزان بنزن موجود در بنزين در ايران 100برابر استاندارهاي جهاني است ايراد شد و همچنين در مورد و جود گو گرد در گازوئيل نيز اظهاراتي شده بود . در اين بين بايد اضافه کرد که رويکرد برخي از مقامات در باره اين نوع مشکلات در سوخت‌هاي توليدي کشور بيشتر انکار بوده است تا پذيرش و برخي نيز با تاکيد بر «بايد قبل از پاسخ‌گويي درباره اين موضوع تحقيق كنند» و يا «بايد بررسي كنيم» از کنار آن گذشته‌اند اين در حالي است که حتي برخي نمايند گان مجلس نيز بر اين نظرند که بنزيني كه در پالايشگاه‌ها توليد مي‌شود مي‌تواند در آلودگي هوا نقش داشته باشد.در اين بين آنچه هنوز نامشخص است وجود ابهام هاي بسياري در مورد کيفيت توليد سوخت‌هاي توليدي در کشور و نقش احتمالي آن در آلودگي هاي روبه فزاينده در هواي شهر هايي نظير تهران و پيامد هاي ناگوار ناشي از آن در گذشته حال و آينده است در اين حال امر مهمي که به نظر مي‌رسد در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است شفاف سازي اين امر براي شهروندان و مردم است و جدا از آن نيز بايد گفت که اگر به راستي توليد سوخت هاي داخلي ما در مقايسه با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي تفاوت دارد مسئولان چه وظايفي در اين مورد دارند و آيا صرف انکار يک موضوع و عدم تلاش جدي در جهت حل اين مشکل ره به جايي خواهد برد ؟

علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه