جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/11/02 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3795

 رفع نقص از قانون خصوصي‌سازي 

خانه ملت:
رييس کميسيون نظارت و پيگيري بر اجراي اصل 44 با تاکيد بر اينکه قسمت عمده‌اي از مشکلات در خصوصي‌سازي به نحوه نادرست اجراي اين قانون برمي‌گردد و تنها بخش کمي از آن به نواقص اين قانون، از تصميم کميسيون اصل 44 براي رفع اين نواقص قانوني خبر داد. حميدرضا فولادگربا اشاره به مشکلات بوجود آمده در روند اجراي قانون اصل 44، عمده اين مشکلات را مربوط به نحوه اجرا دانست و گفت: بخش اعظمي از مشکلاتي که در روند خصوصي سازي در کشور اتفاق افتاده است به نحوه نادرست اجراي اين قانون برمي گردد که در صورت اصلاح شيوه‌هاي اجرا، حتما اين مشکلات رفع خواهد شد. نماينده اصفهان تصريح کرد: حواشي که در چند وقت اخير بر سر واگذاري برخي شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بوجود آمد و باعث طرح موضوع جايگزيني شرکت‌هاي شبه دولتي به جاي بخش خصوصي واقعي شد، از نمونه‌هايي است که نشان مي‌دهد، سياست‌هاي کلي اصل 44 درست اجرا نشده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه