جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/11/07 - روزنامه سراسري صبح ايران ( پنجشنبه) نسخه شماره 3799

  بهداشت رواني كودكان استثنايي 
 استاد: دكتر احدي دانشجو: صبا اژدري (قسمت شانزدهم)

استفاده از مشوق ها گوناگون

ثبات در تشويق

ناديده گرفتن انتخابي رفتارهاي نامناسب

حذف محركهاي مداخله گر

فراهم كردن محركهاي مداخله گر

فراهم كردن محركهاي بي صدا

ايجاد رفتارهاي سودمند

كمك براي فائق آمدن بر موانع

ارائه سمينارهاي آموزشي براي والدين

سرنخ ها ديداري

كنترل نزديكي

آموزش مهارت هاي اجتماعي

آموزش حل مساله

ارزيابي عملكرد رفتاري( ‏FBA‏) :

گابل :

1 - رفتار را مشاهده كنيم و رفتار مختل رابه روشني تعريف كنيم .

2 - مشخص كردن رفتارهاي قبل و بعد از رفتار مختل

3 - مشخص كردن ميزان وقوع رفتار مختل

قراردادهاي رفتاري : مشخص كردن اهداف تحصيلي و تشويق ها وتنبيه ها

پاداش هاي ملموس : عكس برگردان , كارت , وقت اضافه براي بازي كامپيوتر

اقتصاد ژتوني

خود مديريتي

ج) كلاس درس

1) نظم خاص صندلي هاي كلاس براي كودكان ADHD‏

نشستن نزديك معلم

نشستن دركنار فردي كه نقش الگو دارد

فراهم كردن محيط با مزاحمت هاي كم

2) ابزارهاي آموزشي و محيط يادگيري

3) استفاده از نشانگر

4) اطلاع دادن زمان

5) استفاده از چراغ هاي كلاس

6) استفاده از موسيقي

محدوديتهاي مداخلات كلاسي

با وجود داده ها عموما مثبت به دست آمده از برنامه هاي رفتاري كه در بالا ذكر شد.

عوامل چندي ممكن است سودمندي آنها را براي كودكان مبتلا به ‏ADHD‏ محدود سازد. محدوديت اوليه اجراي موفقيت آميز يك برنامه كلاسي فرصت و علاقه معلم است .

مثلا‏‎ ‎‏ بعضي از معلمان ممكن است فلسفه اي براي تعليم و تربيت قايل باشند كه با اصول و روشهاي رفتاري در تعارض باشد و در بعضي موارد اين موضوع ممكن است براي والدين ضرورت تغيير معلم را ايجاب كند. بيشتر مواقع معلم گنجاندن اين برنامه جديد را در برنامه هاي جاري كلاس درس دشوارمي يابد, به ويژه زماني كه او مسووليت آموزش تعداد كثيري از دانش آموزان ناهمگون را برعهده دارد. در هر دو مورد, حساسيت درمانگر, مهارت و سياست او مي تواند همسو با تعقيب و ترغيب يك معلم خود سر به تلاش براي انجام اين برنامه ها باشد. عامل محدود سازنده دوم مشكلات كنترل رفتاري كودك است. بد رفتاري هاي بعضي از كودكان به وضوح مخربتر از آن است كه دريك برنامه منظم كلاسي درمان شود, از اين رو انجام برنامه در يك موقعيت محدود ( مثلا كلاس آموزش ويژه , برنامه آسايشگاهي ) ضرورت مي يابد. سرانجام , فقدان علاقه يا عدم همكاري والدين مي تواند تاثير برنامه را كاهش دهد, به ويژه زماني كه وابستگيهاي در خانه مطرح است، روشن است كه تكيه بيشتر بر وابستگيهاي در مدرسه لازم خواهد بود.

مديريت رخداد: تشويق رفتارهاي مناسب

اگرچه تغييرات محيطي كلاس درس مي تواند در كلاس رفتارهاي مسئله ساز و مشكلات يادگيري مفيد باشد اما در طول زمان كارآمدي قابل ملاحظه اي ندارد . بنابر اين مي توان از روش هاي ذيل استفاده نمود.

تقويت بيروني نيرومند

بايد به خاطر داشت كه كودكان مبتلا به ‏ADHD‏ در مقايسه با كودكان عادي نيازمند تقويت كننده ها فوري تر, شارپ تر و نيرومندتر و جذابتري هستند.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه