جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/12/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 3838

 ارائه مقاله دانشجوي شاهد واحد تبريز درهمايش منطقه اي شيمي 

مقاله رقيه صادق زاده دانشجوي کارشناسي ارشد رشته شيمي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در همايش منطقه اي شيمي در واحد ميانه براي ارائه پذيرفته شد.به گزارش آفرينش، رقيه صادق زاده دانشجوي شاهد اين دانشگاه با مقاله اي تحت عنوان "سنتز ترکيب جديد 5-فنيل -H 2- تترازول بعنوان بازدارنده در روي خوردگي فولاد درحضور نمک ها" موفق به کسب پذيرش و ارائه مقاله خود در همايش منطقه اي شيمي دانشگاه آزاداسلامي ميانه شد.طبق گزارش، اين دانشجو با راهنمايي دکتر لادن اجلالي در مقاله خود با افزايش نمک، در حضور بازدارنده تترازولي بر ميزان کاهش سرعت خوردگي افزوده مي شود و با افزايش غلظت بازدارنده درحضور نمک، بهره بازدارندگي افزايش خواهد يافت، را مورد بررسي قرار داده است.گفتني است، رقيه صادق زاده از پايان نامه خود با موضوع "بازدارندگي 5-فنيل-H 2 –تترازول-روي خوردگي فولاد کربني در محلولHCLIM " با نمره 20 دفاع کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
سياسي
خبر دانشگاه
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه