جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/02/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3869

 معاون رييس جمهور:
 اضافه كار كارمندان با كاهش ساعات اداري قطع نمي شود 

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: مبلغ اضافه كار كارمنداني كه در صورت لزوم پس از ساعت دو و نيم در ادارات حضور دارند، بر اساس ساعات حضور، به آنان پرداخت خواهد شد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، 'لطف الله فروزنده'درباره اضافه كار كارمندان بعد از كاهش ساعات كار ادارات، گفت: اضافه كار كارمنداني كه بعد از ساعت دو و نيم در صورت لزوم در ادارات حضور دارند، به هر ميزان ساعت حضور، به آنان پرداخت خواهد شد و كاهش ساعات كار ادارات، هيچ گونه خللي در اين زمينه ايجاد نمي كند.وي با اشاره به اين كه ديوان عدالت اداري، راي خود را نسبت به قانوني بودن كاهش ساعات كار ادارات اعلام كرده، اظهار داشت: جاي هيچ گونه شبهه اي در زمينه قانوني بودن كاهش ساعات كار ادارات از سوي دولت نيست و ما از همه مي خواهيم تا به قانون مقيد باشند زيرا راي ديوان عدالت اداري قانوني است و همه بايد تمكين كنيم.فروزنده تاكيد كرد، اين مصوبه، قانوني شده است و خواهش مي كنيم با جنجال هاي رسانه اي به حاشيه ها دامن زده نشود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه