جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/03/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3892

 كوتاه از اقتصاد 

 ارائه پيشنهاددريافت ماليات مضاعف از خانه‌هاي خالي به سازمان مالياتي

200 هزار واحد مسكوني خالي و نيمه خالي
در تهران موجوداست

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن با بيان اينكه از طريق اداره برق 200 هزار واحد مسكوني در تهران مصرفشان صفر تا50 كيلووات ساعت گزارش شده كه به معني خالي بودن آنها است، گفت:نظرات كارشناسي و پيشنهادات وزارت مسكن براي دريافت ماليات مضاعف از خانه‌هاي خالي به سازمان مالياتي ارائه شده است. ابوالفضل صومعلو در گفت وگو با فارس افزود: سازمان امور مالياتي نيز پس از دريافت نظرات و پيشنهادات كارشناسي وزارت مسكن، آن را تصويب و به صورت قانون درخواهد آورد. وي ادامه داد: پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي دريافت درصدي ماليات مضاعف از خانه‌هاي خالي از سكنه بوده است. وي اضافه كرد: چون هنوز اين پيشنهاد قطعي نشده است، نمي‌توان در مورد ميزان دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه اظهار نظر كرد چرا كه امكان دارد سازمان امور مالياتي از ميزان پيشنهاد ما پايين‌تر يا بالاتر تصويب و قانون كند. صومعلو در پاسخ به اين سؤال كه آيا آماري وجود دارد كه چه تعداد خانه خالي از سكنه در تهران شناسايي شده است گفت:در حال حاضر از طريق اداره برق 200 هزار واحد مسكوني در تهران مصرف برقشان صفر تا50 كيلووات ساعت گزارش شده است كه اين به معني خالي و نيمه خالي بودن آن واحد مسكوني است. معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي افزود: دقيقاً نمي‌توانيم در مورد خالي از سكنه بودن اين واحدهاي مسكوني اظهار نظر كنيم، چرا كه احتمال دارد مالك آن واحد مسكوني در شهرستان باشد و يا مالكي كه منتظر گران‌تر شدن مسكن و يا مالكي كه تصميم به فروش دارد، اما خريداري براي آن پيدا نمي‌شود. وي اظهار داشت: اما طبق گزارش اداره برق براي 200 هزار واحد مسكوني مصرف برق صفر تا 50 كيلووات گزارش شده است كه اين نشانگر اين است كه با اين واحد مسكوني خالي از سكنه است و يا اينكه تردد در آن بسيار پايين است. وي تأكيد كرد: استنباطي كه مي‌توان از گزارش اداره برق كرد اين است كه واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كه مصرف برق آنها صفر كيلووات ساعت است حدود 100 هزار مسكن است. صومعلو در پاسخ به اين سؤال كه شايد برخي از مالكان پس از تكميل واحد مسكوني به دليل ركود حاكم بر بازار عليرغم تمايل براي فروش هنوز موفق به فروش نشده اند، اين واحدهاي مسكوني چطور مي‌توانند از پرداخت ماليات معاف شوند آيا در اين طرح براي آنها زمان تعيين شده است؟ تصريح كرد: پيشنهاد شده است كه به اين واحدهاي مسكوني اخطار بدهند كه تكليف خود را روشن كنند اگر اين گونه نشد بهترين كار ماليات مضاعف است. به گفته وي، اين موارد تماما نظرات وزارت مسكن بوده اما به هر حال بايد سازمان امور مالياتي آنرا تصويب و قانون كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه رئيس جمهور گفته است مسكن مهر نوعي مسكّن بوده و طرح اصلي در راه است، گفت: نظر رئيس جمهور اين بوده است كه تراكم كاهش يابد و به بلند مرتبه‌سازي زياد پرداخته نشود. صومعلو افزود: در برخي شهرهاي كوچك اين موضوع در حال رخ دادن است ولي در كلان‌شهرها معتقدند كه نمي‌توان زمين ويلايي داد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه