جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/04/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3904

 فرمانده نيروي انتظامي:
 انعكاس تجاوزات موجب كاهش احساس امنيت در جامعه مي‌شود 

فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: جرم‌هايي مثل تجاوز به علت اعتقادات ديني در كشور درصد كمي را به خود اختصاص مي‌دهد اما انعكاس آن باعث كاهش احساس امنيت در افكار عمومي و حتي مخاطراتي براي زندگي عادي قربانيان اين جرم در بر دارد.به گزارش فارس سرتيپ اسماعيل احمدي‌مقدم در نشست حمايت از شهود و قربانيان جرم براي افسران پليس افزود: در كشور ما پليس‌هاي تخصصي متناسب با جرايم تصويب شده است، به عنون مثال پليس آگاهي، پليس مبارزه با مواد مخدر پليس سايبري، پليس اطلاعات و امنيت عمومي، پليس بين‌الملل مجموعه پليس‌هاي تخصصي هستند كه اقدامات كشف جرم را انجام مي‌دهند.وي ادامه داد: اين اقدام موجب تسريع در كشف جرم، خصوصا جرائم جنايي شده است. همچنين به كارگيري تجهيزات و فناوري‌هاي نوين سرعت كشف جرم را افزايش داده است به طوري كه امروزه در سطح منطقه پليس ايران به عنوان متخصص‌ترين و مجهزترين پليس منطقه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي شناخته شده است.وي با اشاره به اينكه مواد مخدر به عنوان سازماندهي‌ترين جرم در كشور شناخته شده است اظهار داشت: پليس به صورت تخصصي با اين جرم برخورد و سازمان‌هاي اطلاعاتي با موضوع تروريست برخوردها و اقدامات مناسبي صورت گرفته است. به كارگيري پليس سايبري كه يك پليس نوظهور است نيز در جهت جرايم سايبري و تشكيل آزمايشگاه‌ها باعث تسريع در كشف جرم مي‌شود.فرمانده نيروي انتظامي افزود: در حال حاضر بعضي جرايم وجود دارد كه تنها خود دولت از پس آن برنمي‌آيد و اقدامات بين‌المللي را در اين رابطه مي‌طلبد. به طور مثال در موضوع مواد مخدر كه يكي از موضوعات مهم و متوجه ايران است اين اقدامات نتيجه خوبي را در بر داشته است.همچنين اقدامات ايران در جهت كنترل مرزها باعث شده است كه ورود مواد مخدر به كشور به صورت محسوس كاهش يابد.سردار احمدي‌مقدم در رابطه با انتشار اخبار مربوط به جرايم مختلف گفت: انتشار اخبار نبايد به گونه‌اي باشد كه شاهد و قربانيان هزينه‌اي پرداخت كنند و براي ما آبرو و حفظ امنيت آنها بسيار اهميت دارد. به طور مثال موضوع جرمي مثل تجاوز به علت اعتقادات ديني در كشور درصد كمي را به خود اختصاص مي‌دهد اما انعكاس آن باعث كاهش احساس امنيت در افكار عمومي و حتي مخاطراتي براي زندگي عادي قربانيان اين جرم در بر دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه