جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/05/02 - روزنامه سراسري صبح ايران(يکشنبه) نسخه شماره 3928

 پيشينه علوم 

علم شيمي

قسمت پاياني

شيمي در طول تاريخ طولاني و تكاملي خود دورانهاي گوناگوني را پشت سر گذاشته كه مي توان آن را به سه بخش عمده تقسيم كرد: دوران باستان كه هنوز شيمي به صورت يك علم مشخص درنيامده بود، دوران كيمياگري از آستانه پيدايش مسيحيت تا سالهاي 1700 ميلادي و دوران شيمي جديد. درباره کاربرد کم علم شيمي دردانشگاهها قسمت قبل مطالبي را بيان کرديم اما با اين همه نبايد چنين پنداشت که از درس شيمي در دانشگاههاي اسلامي هيچ خبر نبوده است بلکه يک رشته از آن يعني شيمي پزشکي يا دارويي مورد اعتماد و اطمينان بوده و در بيمارستانها به منزله يک دانش اعتبار داشته است.در بيمارستان ها داروخانه اي به نام شرابخاناه بوده و رئيسي داشته که رئيس دارويي بيمارستانها خوانده مي شده است.اما مشخص نيست که آيا اين رشته مستقل و جداي از ديگر رشته ها بوده يا اينکه در شمار بابي از دانش پزشکي بوده است چراکه بعضي از پزشکان در هر دو دانش پزشکي و شيمي استادي داشتند که از جمله آنها پزشک مشهور ابوبکر زکريا رازي بوده که از دانشمندان پرآوازه زمان خود در پزشکي و شيمي بود و در بيمارستان ري و بغداد به کار درمان و تدريس سرگرم بود و گويا درس هاي وي مشتمل بر دانستني هاي شيمي هم بوده است.

زکرياي رازي به عنوان يکي از بزرگترين حکيمان مسلمان شناخته شده و غربيها او را به نام «رازس»مي شناسند.رازي موسس علم شيمي جديد و نخستين کسي است که «زيست شيمي»را پايه‌گذاري نموده است. دکتر «روسکا» شيميدان آلماني گفته است: «رازي براي اولين بار مکتب جديدي در علم کيميا بوجود آورده است که آن را مکتب علم شيمي تجربي و علمي مي توان ناميد.

در واقع زکرياي رازي پدر علم شيمي بوده است.کتابهاي او در زمينه کيميا در واقع اولين کتابهاي شيمي است. مهمترين اثر رازي در زمينه کيميا کتاب «سرالاسرار» است.وي نخستين بار از تقطير شراب در قرع و انبيق ماده‌اي بدست آورد که آن را الکحل ناميد که بعدها به هر نوع ماده پودري شکل حتي به جوهر هم داده شد، از اين رو آن جوهر را جوهر شراب نيز ناميدند. گفته ميشود که رازي کربنات آمونيوم را از نشادر و همچنين کربنات سديم را تهيه کرده است.

تهيه وتنظيم:فهيمه سادات موسي کاظمي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي