جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/05/08 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3933

 سرمقاله 

ضعف در حفظ و تحكيم هويت ايراني - اسلامي

اگر نگاهي به هويت در هر جامعه اي داشته باشيم در مي يابيم که هويت همواره در سه سطح فردي، اجتماعي و ملي مطرح مي شود . در اين حال گذشته از هويت فردي و اجتماعي هويت ملي مجموعه اي از ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و ارزش هايي است که فرد به وسيله تعلق داشتن به يک ملت و تاريخ کشور خود آن را به دست آورده است.

در اين بين در واقع هر سه هويت درجاي خود شايسته اهميت و توجه است در اين بين هويت ملي هر کشوري يکي از مهمترين مولفه هاي شناخت و تمايز هر جامعه از ملل ديگر است .

در اين حال اگر نگاهي به هويت ملي ايرانيان در جامعه داشته باشيم امري که همواره مد نظر بسياري از کارشناسان بوده نقش دوبال مهم فرهنگ ايراني و فرهنگ اسلامي در هويت ملي کشور است دوبالي که همواره در کنار همديگر هويت ملي ايرانيان را شکل داده است.

در اين بين اگر نگاهي هم به قدرت ها و کشورهاي توسعه يافته در جهان داشته باشيم امري که به نظر همواره چشم گير بوده است توجه و اهميت فرهنگ و هويت ملي اين کشور ها براي آنان است چه اينکه امروزه حتي کشورهاي کوچکي چون مقدونيه نيز در تلاش هستند تا با توسل به شخصيت هايي همچون اسکندر مقدوني در پاسداري از آن بکوشند و حتي در ميان منطقه ما نيز ديده مي شود که ازبکستان کوشيده است تا توجه بسيار به شخصيتي همچون تيمور لنگ آن را جزئي مهم از هويت ملي خود قلمداد کند .

در اين بين اکنون کشورهاي در حال توسعه وقدرتهاي در حال رشد مي کوشند تا با توسل به فرهنگ و هويت ملي خود در مقابل سيل ويرانگر غربي سازي مقاومت کنند و در واقع کشورهايي که نتوانند به اهميت هويت ملي خود توجه کنند عملا در مقابل اين سيل تسليم خواهند شد .در اين حال در کشور ما با توجه به غني بودن دو شاخه ي هويت ملي يعني فرهنگ ايراني و فرهنگ اسلامي بايد توجهي لازم به اين دو داشته باشد .

در اين بين بايد توجه داشت که اگر به هر يک از اين دو رسيدگي لازم انجام نگيرد پيامدهايي منفي گريبانگير جامعه خواهد شد چه اينکه جهاني سازي غربي نيز در چند دهه اخير تلاش هاي بسياري انجام داده تا از طريق از بين بردن و کمرنگ کردن هويت هاي ملي و بومي در کشورها نفوذ بيشتري يابد .

آنچه مشخص است جدا از نظرات نادرست مبتني بر تضاد هويت ايراني با هويت اسلامي بايد کوشيد که نگاهي دوباره به مفاخر و نمادهاي فرهنگي و تاريخ ملي خويش داشته باشيم چه اينکه اگر به طور مثال نتوانسته ايم مولانا را آنگونه که بايد مورد توجه قرار دهيم هستند کشورهايي همچون ترکيه که با ترک معرفي کردن مولانا از قبل آن به منفعتهاي بسيار فرهنگي ،اقتصادي و سياسي و...دست يابند.

در اين بين بايد توجه داشت که اگر نتوانيم انگونه که بايد در داخل کشور نسبت به تاريخ و تمدن ايران توجه لازم داشته باشيم عجيب نخواهد بود که ديگر کشورها نيز از بي توجهي ما به نمادها و مفاخر فرهنگي و مدني کشورمان فيلمهايي همانند 300 عليه کشورمان بسازند .

علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي