جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/05/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(يکشنبه) نسخه شماره 3946

 يک نکته از هزاران 

در خبرها آمده بود که متاسفانه سن گرايش به عرفان هاي کاذب و فرقه هاي ضاله کاهش يافته و حتي تبليغات اين گرايش ها به مدارس ابتدايي و راهنمايي کشيده شده است. اما در حال حاضر همچنان جوانان طعمه اصلي اين دام هستند. در واقع در اين عرفانها با توجه به نياز انسان خسته عصر حاضر، به سه شاخص اصلي آرامش، اميد و شادي توجه مي کنند بي آنکه روح معنويت در آن جاري باشد. چرا نمي توانيم در قالب آموزه ها و عرفان اسلامي اين مولفه ها را به جوانان عرضه کنيم؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي