جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/06/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3960

 يک نکته از هزاران 

تا به حال در اين ستون، چندين بار درمورد ميادين مشترک نفتي ميان ايران و کشورهاي همسايه اشاره داشته ايم . اما در پارس جنوبي به عنوان بزرگترين ميدان نفتي مشترک کشورمان نتوانسته ايم به اندازه شرکايي همچون قطر که مساحتش حتي کمتر از اين ميدان است از ذخاير نفتي و گازي بهره برداري کنيم."مديرعامل پارس جنوبي اعلام کرده است: تحريم‌هاي بين‌المللي‌ هيچ تاثيري در روند اجراي‌ طرح‌هاي پارس جنوبي نداشته است."

پس علت عدم سرمايه گذاري کافي و عدم توفيق در مقابل کشورهايي چون قطر در برداشت از ذخاير مشترک چيست؟!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي