جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/07/13 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3987

 پيشينه علوم 

 عرفان اسلامي

قسمت هفتم و پاياني

به عنوان حسن ختام در مبحث عرفان اسلامي در اين قسمت به معرفي شخصيت پدر عرفان اسلامي خواهيم پرداخت.ابن عربي:محي الدين ابن عربي يکي از عرفاي معروف اسلام مي باشد ونژاد او به حاتم طائي مي رسد.

يکي از کتابهاي مهم او فتوحات المکيه است که به منزله دايره المعارف عرفان اسلامي است و در جهان اسلام از اهميت خاصي برخوردار است.انديشه ها و تفکرات عرفان اسلامي از همان قرن سوم شکل گرفت اما در اوايل قرن هفتم به دست ابن عربي به حد کمال خود رسيد تا جايي که ابن عربي را پدر عرفان نظري گفته اند و او کسي بود که در واقع عرفان نظري يا فلسفه عرفاني را پايه گذاري نمود. هيچيک از عرفاي جهان اسلام تاکنون نه پيش از ابن عربي و نه بعد از او از نظر عرفان نظري به پايه و مقام ابن عربي نرسيده اند و اگر از قرن هفتم به بعد کسي درباره عرفان نظري سخن گفته است همه در حول و محور افکار و انديشه هاي ابن عربي بوده ويا بر آثار او شرحي نوشته اند. نظريات ابن عربي علاوه بر وحدت وجود درباره مسئله ولايت و قطبيت نيز حائز اهميت است. ابن عربي بعضي از انبيا را از جمله عيسي مسيح را انسان کامل مي داند ؛ از محتواي کلام وي برمي آيد که به تشيع گرايش داشت و محور ولايت و معنويت را برمبناي دوازده ذکر کرده و نشانه هايي براي مهدي موعود ذکر کرده که بسيار با افکار و انديشه هاي شيعي نزديک است .

ابن عربي در جهان اسلام و حتي در ميان عرفا مخالفين و موافقين بسياري داشت که اين مخالفين و موافقين از اشخاص برجسته جهان اسلام هستند.

طرفدارانش به او لقب شيخ اکبر و قطب الاقطاب مي دهند و مخالفينيش نيز زماني او را مميت الدين و زماني او را ماحي الدين مي خوانند و او را به الحاد منسوب مي کنند از جمله کساني که از طرفداران ابن عربي است فيلسوف و عارف ايراني ملاصدراي شيرازي است. از آثار ابن عربي مي توان به فتوحات المکيه ، فصوص الحکم که اين کتاب گرچه مختصر و رساله گونه اي بيش نيست اما بسيار غامض و مشکل است و کمتر عارف و فيلسوفي مي تواند آن را درک کند از اين نظر بر اين کتاب شرح هاي بسياري تاکنون نوشته اند. ابن عربي در افکار و انديشه هاي مولوي از طريق صدر الدين قونوي بسيار اثر گذاشته است چنانچه اين تاثير چه در ديوان شمس و چه در مثنوي کاملا مشهود است.

سرانجام اين شخصيت از عرفان اسلامي در شهر دمشق فوت کرد و در همان ديار به خاک سپرده شد.

تهيه وتنظيم:فهيمه سادات موسي کاظمي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي