جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/03/07 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2492

 سرمقاله 


 ايران و پاکستان، ارزيابي هاي تازه

پاکستان همسايه شرق ايران، هفته گذشته ميزبان مسابقات بلند پايه ايراني بود. معاون اول رئيس جمهور کشورمان و نيزوزير خارجه ايران، در سفر به اسلام آباد، با مقامات ارشد پاکستان از جمله رئيس جمهور، نخست وزيرو وزيرامور خارجه اين کشور مذاکرات فشرده اي را پشت سر گذاشتند و در نهايت چند سند همکاري به امضاي طرفين رسيد.
اين سفرهمزمان با دو موضوع مهم فيمابين صورت گرفت. خط لوله صلح موضوع اول بود که از مدت ها پيش ذهن مقامات دو کشور را به خود مشغول کرده است.
پاکستاني ها نياز مبرمي به انرژي دارند و ازاين رو درصددند با راه اندازي خط لوله انتقال گاز ايران به کشورشان، خيالشان را از بابت تامين انرژي آسوده کنند.
آنها، اعلام کرده اند حتي اگر هند نيز به اين خط نپيوندد، به طور مستقيم و يکجانبه با ايران قرار داد خواهند بست، هرچند که تمايل دارند اين خط لوله با گذراز خاک پاکستان به هند برسد تا بتوانند از مزاياي سياسي آن و نيز ترانزيت مربوطه بهره مند شوند.
موضوع دومي طي ماه هاي اخير در روابط تهران - اسلام آباد پررنگ شده، بحث بر سرمسايل امنيتي است.
البته، ايران و پاکستان همواره دغدغه هاي امنيتي در منطقه سيستان داشته اند، ولي پس از حادثه تاسوکي و اعلام اينکه اشرار و تروريست هاي  مربوط به آن به خاک پاکستان پناه برده اند، اين دغدغه از سطح مقامات امنيتي وفراتر رفت و به کانون توجهات افکار عمومي رسيد. پس از اين اتفاقات اين انتظار درميان ايرانيان پديد آمد که پاکستان به عنوان يک همسايه مي بايست درسرکوب تروريست ها و اشرار با ايران همکار کند نه اينکه با ايفاي نقش پناه پذير خود را در معرض اين اتهام قرار دهد که از تروريست هاي ضدايراني حمايت مي کند.
اين مساله به ويژه هنگامي پررنگ تر شد که مقامات ايراني اعلام کردند آماده اجراي عمليات ضد تروريستي در خاک پاکستان هستند و به اين منظور درصدد جلب رضايت اسلام آبادند. اين مساله نشان مي داد که حضور اشرار و تروريست ها درخاک پاکستان براي مسئولين ايراني محرز شده است.
اينک که سفر مقامات ارشد ايران به پاکستان به پايان رسيده است، نوبت به پيگيري موضوعات فيمابين، خاصه دو موضوعي است که ذکر رفت، مي رسد که طي آن، مشخص خواهد شد پاکستاني ها، آيا همچنان همسايگاني قابل اعتماد و اعتنا هستند يا آنکه پرونده آنها را در زمينه «حسن نيت» بايد از نو ارزيابي کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
تست