جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/10/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4053

 موج كوتاه 

«بايسته هاي جنگ نرم حقوقي»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان بود كه در آن مي‌خوانيد:

البته علاوه بر اين كه آمريكايي ها مستقيماً و با شلتاق كاري به اقدامات حقوقي بر ضد ايران روي آورده اند. تلاش مي كنند هر از چند گاهي به بهانه حقوق بشر با كارگرداني شيطنت آميز خود قطعنامه اي را در سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف افكار عمومي از جهت تحولات منطقه اي و فرامنطقه اي به تصويب برسانند.ديپلماسي قضايي» جمهوري اسلامي براي روشن شدن عمق جنايات و تجاوزات آمريكا از يكسو و تلاش براي اصلاح ساختار مندرس و فرسوده سازمان ملل و لغو حق وتو بسيار كمك خواهد كرد تا بستر اقامه دعواي قضايي عليه واشنگتن مهيا و آماده گردد. و بدون ترديد با توجه به الگوپذيري از ايران در تحولات منطقه اي فتح بابي خواهد شد تا همه ملت هاي مسلمان و دولت هاي آزاديخواه اين جسارت و جرئت را بيابند تا دادخواهي كرده و عليه آمريكا اقامه دعوا كنند.

روزنامه خراسان در يادداشت روز خود به «سکوت سوال برانگيز دستگاه ديپلماسي ايران در برابر بحران عراق» اشاره کرده بود و نوشت:

دستگاه ديپلماسي ايران البته تا کنون در برابر اتهامات سکوت اختيار کرده است که اگر اين سکوت با انفعال و عدم تحرک ديپلماتيک همراه باشد، بالقوه مي تواند ديپلماسي منطقه اي ايران را به حاشيه براند و شرايط را براي در افکندن سناريوهاي جديد عليه کشورمان مهيا کند.دستگاه ديپلماسي کشور در رد و نفي اين ادعا که آمريکا با خروج از عراق، اين کشور را به ايران وانهاده، قصوري جدي ورزيده و تا کنون هيچ گونه روشنگري در به چالش کشيدن اين ادعا نکرده است. اين در حالي است که هر عقل سليمي ادعاي آمريکا مبني بر خروج از عراق را با کارکرد سفارت عريض و طويل اين کشور در بغداد با 15 هزار کارمند در تضاد مي بيند.

«بادبان ها را ببنديد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري بود كه در آن مي‌خوانيد:

طوفان در راه است و بادبان ها را بايد بست! اما خوشبختانه هرطوفاني راه برون رفت نيز دارد. اگر چه بر پيکر ايران در جنگ ها وجدالهاي تاريخ زخم هايي نقش بسته اما سربازان و مردم ايران در طول ساليان سال آموخته اند چگونه از زخم هاي خود به عنوان يک استراتژي اسلا مي براي پيشرفت بهره گيرند. در ناوگان بزرگ جمهوري اسلا مي ايران هيچ کس به شخص خاصي جز قانون اساسي و مقام معظم رهبري التزام عملي ندارد که در آستانه انتخابات اين امر را بايد در نظر گرفت.

حمايت از فردي خاص در خارج از اين چارچوب زير هر عنواني يک عفونت است که هرلحظه ممکن است يک خراش غيرقابل ترميم ايجاد کند زيرا عدم پاسخگويي به ديگر مراجع و قانون گريزي در نهايت منتهي به نوعي شبه ديکتاتوري مي شود که با روحيه مردم ايران همخواني ندارد.

روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان«وال‌استريت، جنبش يا انقلاب؟» چنين آورده بود:

جنبش وال‌استريت با شعار اشغال وال‌استريت ضمن اجتناب از شعار مرگ و درود به كانون نظام سرمايه‌داري توجه كرده و قصدشان تحقق اهداف و آرمان‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌شان از طريق حضور و همكاري است. به دليل فراگيري سرمايه‌داري، انتقال سرمايه‌داري از يك كشور و حوزه و شهر به بخش اعظم جامعه جهاني، شعار اصحاب اين جنبش، اشغال مراكز اصلي نظام سرمايه‌داري در هر شهر و جامعه و كشور است. نتايج بسياري مي‌تواند بر اين جنبش مترتب باشد. يكي از اصلي‌ترين نتايج آن ضرورت بازنگري نظام‌هاي فكري و انديشه‌اي است كه به جاي نقد از درون نظام سرمايه‌داري و جهان مدرن به نفي يا تاييد مكرر و سنتي آن، پيش آمده و مي‌آيد.

«كارآمدي مانع پنهان‌سازي مي‌شود»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز بود كه در آن مي‌خوانيد:

امروز ما در شرايطي هستيم كه بايد فضاي مناسبي براي قضاوت وجدان عمومي فراهم شود. در اين سال‌ها به خاطر آنكه دولت از سوي نخبگان جامعه مورد انتقاد قرار گرفته، برخي ديگر ناكارآمدي و ضعف خود را پنهان كرده‌اند. البته اين ظلم مضاعفي است كه به جامعه تحميل شده است. اما واقعيت آن است كه اين تلاش شبانه روزي و پايبندي به مقوله كارآمدي در همه جا و همه نهادها دغدغه نبوده و يا انگيزه‌اي براي پرداخت هزينه‌هاي مخالفت‌ها وكارشكني‌ها نبوده است. اكنون اگر مجلس در راس امور نيست، بخشي از آن به عملكرد نمايندگان بر مي‌گردد. شايسته است كه در فضاي پيش رو، گفتمان خود را به معرض رقابت و سنجه بگذارند تا مجلس قدرتمندي شكل گيرد كه با وجود برخي نامهرباني‌ها چنان كارآمد باشد كه لااقل دامنه هر آسيبي به نظام سياسي و اقتصادي كشور را كوچك و تنگ‌تر بكند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي