جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/10/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4061

 يک نکته از هزاران 

اکثر مردم بخش عمده اي از وقت خود را در داخل ساختمان ها سپري مي کنند و به همين دليل بررسي کيفيت هواي درون ساختمان اهميت ويژه اي دارد. بر اساس گفته کارشناسان محيط زيست اين تصور که هواي داخل ساختمان نسبت به هواي بيرون از آلودگي برخوردار نيست، اشتباه است و گاهاً فضاي خانه آلوده تر از خيابان مي باشد. احتراق وسايل گرمايشي، دود سيگارو تنباکو، آلودگي هاي وسايلي همچون دستگاه هاي چاپ، رايانه و... به سبب بسته بودن محيط داراي غلظتي چند برابر مي شوند که بسيار سرطان زا مي باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي