جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/11/18 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4084

 جزييات توزيع و رفع نقص كارت آزمون كارشناسي ارشد اعلام شد  

گروه آزمون و سنجش: جزييات توزيع كارت شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 1391 و چگونگي رفع نقص مغايرت هاي احتمالي كارت داوطلبان اين آزمون را تشريح كرد.

به گزارش آفرينش، كارت شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 1391 به همراه راهنماي شركت در آزمون داوطلبان از روز يكشنبه، 23 بهمن ماه بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار مي گيرد.

آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر رشته امتحاني اصلي خود در يكي از كدرشته هاي شناور به عنوان رشته امتحاني دوم شركت مي كنند بايد از هر دو كارت خود پرينت تهيه كنند.

داوطلبان چنانچه درمورد اطلاعات شخصي خود با مندرجات كارت ورود به جلسه مغايرتي مشاهده كردند حداكثر تا 28 بهمن ماه 1390 فرصت دارند تا از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به بخش ويرايش مراجعه كرده و موارد مغاير را اصلاح
كنند.

داوطلبان درصورتيكه درمورد جنس، معلوليت و زبان هاي خارجي خود تفاوتهايي در كارت ورود به جلسه مشاهده كردند بايد از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 روز دوشنبه، 24 بهمن ماه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه كنند.

نشاني باجه هاي رفع نقص حوزه هاي امتحاني كارشناسي ارشد در جدول شماره 2 اطلاعيه راهنماي اين آزمون در نشريه پيك سنجش ديروز، 17 بهمن منتشر شد و بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش نيز قرار گرفته است.

داوطلباني كه علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هستند مي توانند بعد از مطالعه شرايط مربوطه كه در صفحه 5 دفترچه راهنماي آزمون درج شده است و پس از پرداخت مبلغ 46 هزار ريال به صورت الكترونيكي، نسبت به ثبت اين درخواست در قسمت ويرايش اطلاعات اقدام كنند.

داوطلبان متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان كه تقاضاي آنان مورد موافقت ارگان هاي مربوطه قرار گرفته است در مقابل سهميه خود در كارت ورود به جلسه، كلمه 'رزمنده' را مشاهده خواهند كرد و چنانچه كلمه 'آزاد' در مقابل سهميه آنها درج شده باشد به اين معني است كه درخواست سهميه آنها از طرف ارگان هاي مسوول قبول نشده است و اين دسته از داوطلبان لازم است حداكثر تا 4 اسفندماه 90 در ساعات اداري به ارگان هاي مربوطه مراجعه و اعمال سهميه خود را پيگيري كنند.

داوطلباني كه معدل مندرج در كارت ورود به جلسه آنها با معدل واقعي شان مغايرت دارد نيز اين امكان را خواهند داشت كه با مراجعه به بخش ويرايش، معدل خود را اصلاح كنند درغيراينصورت نسبت به لغو قبولي آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد قرار گيرد، اقدام خواهد شد و تبعات آن بر عهده شخص داوطلب خواهد بود.

آزمون كارشناسي ارشد سال 1391 براي پذيرش دانشجو در 137 كدرشته امتحاني برگزار مي شود، يادآور شد: اين آزمون در 50 كدرشته علوم انساني، 29 كدرشته فني و مهندسي، 25 كدرشته كشاورزي، 15 كدرشته علوم پايه، 12 كدرشته هنر و 6 كدرشته دامپزشكي برگزار خواهد شد.

مشاورعالي سازمان سنجش ادامه داد: آزمون داوطلبان 7 كدرشته امتحاني با 160 هزار و 758 متقاضي در نوبت صبح روز چهارشنبه، 26 بهمن ماه و آزمون 11 كدرشته امتحاني با 166 هزار و 244 داوطلب در نوبت بعد از ظهر همان روز برپا خواهد شد.

داوطلبان 64 كدرشته امتحاني با تعداد 198 هزار و 209 نفر در نوبت صبح روز پنج شنبه، 27 بهمن ماه و داوطلبان 5 كدرشته امتحاني با 161 هزار و 205 نفر در نوبت بعد از ظهر همان روز به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

تعداد 172 هزار و 5 نفر داوطلب 12 كدرشته امتحاني كارشناسي ارشد نيز در نوبت صبح جمعه، 28 بهمن ماه و 159 هزار و 65 نفر در رقابت 32 كدرشته امتحاني اين آزمون شركت خواهند كرد.

تعداد 903 هزار و 172 نفر براي شركت در 131 كدرشته امتحاني كارشناسي ارشد به صورت متمركز ثبت نام كرده اند كه با احتساب داوطلبان دو رشته اي، يك ميليون و 17 هزار و 486 كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي