جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/11/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4088

 يادداشت 

 انتظار از رييس جديد

زمان چنداني تا شروع انتخابات فدراسيون فوتبال باقي نمانده است.ثبت نام نامزدها مدتي است که آغاز شده و همه کساني که خود راغب به حضوردرچنين رقابتي مي بينند درصدد هستند که بيشترين راي ها را جمع آوري کنند.به نظر مي رسد انتخابات پيش رو شاهد حضور چهره هاي متنوعي از مردان صرفا سياسي گرفته تا آنهايي که تجربه هايي درعرصه ورزش و خصوصا فوتبال داشته اند وارد گود خواهند شد تا بخت خويش را بيازمايند اما سوال اساسي در اين ميان اين است که برنامه هر يک از اين افراد براي4 سال پيش روي فدراسيون فوتبال چيست؟

براي بررسي اولويتهاي فدراسيون آينده بايد موضوع را به دو قسمت تقسيم کرد.در يک بخش نوع عملکرد شخص رييس آينده در حوزه مديريتي را مد نظر قرار داد و دربخشي ديگر به اين موضوع پرداخت که عملکرد کليت فدراسيون در قبال فوتبال کشور چگونه بايد باشد؟

در فدراسيون فوتبال طي ساليان گذشته روساي مختلفي با عملکردهاي متفاوت داشته ايم.به طور کلي مي توان دو گونه رييس فدراسيون را در نظر گرفت.گونه اي که مستقل عمل مي کنند و معتقدند تصميمات فوتبال کشوربايد درون فدراسيون اتخاذ شود و گونه اي ديگر راه نفوذ مسئولان بالا دستي درفدراسيون و تصميماتش را باز مي گذارند.شايد بتوان گفت محمد دادکان و علي کفاشيان دو مثال بارزبراي اين دو گونه رييس فدراسيون هستند.اولي به استقلال فدراسيون اعتقاد راسخ داشت و در نهايت بابت همين مساله هم توسط علي آبادي کنارگذاشته شد و آن اتفاقات مربوط به تعليق فوتبال کشور رخ داد اما دومي يعني علي کفاشيان معتقد است بايد با همه تعامل کرد و خصوصا تحت نظر رييس ورزش کشور پيش رفت.در مجموع بايد گفت رييس آينده فدراسيون فوتبال بايد بتواند حداقل استقلال فدراسيونش را حفظ کند اما اين مساله بايد از راه معقولش انجام شود.به هر حال فدراسيون فوتبال هم بخشي از نظام ورزشي کشور است که بايد تابع سيستم وزارتخانه متبوعش باشد اما آنطور هم نباشد که نظرات غيرکارشناسي موجب آسيب زدن به فوتبال کشور شود.در زمينه عملکرد فدراسيون آينده در مورد روند فوتبال کشور مسايل به اندازه کاهي واضح و روشن است.تيم ملي کشورمان در حال رقابت براي رسيدن به جام جهاني برزيل است و گفتن هم ندارد که ما بايد يکي از تيم هاي حاضر در اين رقابتها باشيم.اولين و مهمترين اولويت رييس جديد فدراسيون فوتبال بايد صعود تيم ملي به جام جهاني باشد که اين مساله هم با حمايت همه جانبه از تيم ملي صورت مي گيرد.رييس فدراسيون بايد بتواند علاوه بر بسيج کردن نيروهاي فدراسيون از همه ارگان ها و سازمانها هم براي کمک به تيم ملي استفاده کند و بايد گفت اين نکته نيازمند يک توان مديريتي بالاست که اگر کسي فکر مي کند نمي تواند از پس آن بر بيايد از همين ابتداي کار بهتر است در انتخابات شرکت نکند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي