جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/01/30 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4130

 مديريت شاهين بدون تغيير 

 
احمد گزي رييس هيات موسسين باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين بوشهرگفت:هيچ تغييري در مديريت اين باشگاه رخ نداده و علي افراشته و مهرداد محمدپور به ترتيب رييس هيات مديره و مديرعامل اين باشگاه هستند و براساس اساسنامه مسووليت آنها دراين باشگاه قانوني است.يكي از اعضاي هيات موسسين باشگاه شاهين با شتاب زدگي و به دليل نوع تعصبش به باشگاه مطالبي بيان كرده است كه خارج از ديدگاه هيات موسسين شاهين است.با گفت وگوهاي انجام شده دراين شرايط حساس با اين عضو هيات موسسين باشگاه شاهين مشكلات كامل حل شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي